VízöntőA BOLYGÓK CSELEKEDETEI A VÍZÖNTŐ JEGYÉBEN

2021.02.08.

4 perc olvasási idő

Népi műveltségünk a teljességet hagyta ránk, és ehhez azt a kozmikus keretrendszert alkalmazza, amelyben a keretet (akár az évkörben, akár a térben) az Állatöv, a cselekvéseket, a működést pedig a Hold-csomópontokkal kilencessé bővült „hét-bolygórendszer” bolygói, őselvei adják. Az évköri egységekkel már találkoztunk, most az adott jegy-érvénytartamban cselekvő bolygók viselkedésével ismerkedünk meg és azzal, hogyan és miről ismerhetjük fel őket egy-egy mesében, képzőművészeti- vagy irodalmi alkotásban.

A Vízöntőben a Szaturnusz uralomban van. Szaturnusz két szomszédos jegy – a Bak és a Vízöntő – ura, így a folyamatokat, az egymásba alakuló változásokat is képviseli. Szaturnuszt megismertük már a Bakban is, SáNTa (SZeNT), bölcs öregként, néhol sarlóval, kaszával a kezében. Az idők során beérő, letisztuló bölcsességet, a tapasztalat bölcsességét és a végzetet képviseli. A régi dolgok halála az előfeltétele minden új dolog megszületésének, és Szaturnusz őrzi e két állapot közötti küszöböt. Az általa képviselt folyamat a tudatosodás (különböző tapasztalások láncolatán keresztül) és a tisztítás folyamata.

A Vízöntőben a Szaturnusz segíti a korlátoktól független tapasztalást, ugyanakkor vigyázza, hogy szabadságunk ne legyen felelőtlenül határtalan.  Szaturnusz megtartó ereje szükséges ahhoz, hogy a teremtés fényereje megőrződjön, idő előtt ne kerüljön felszínre, csak akkor, amikor itt az ideje.

A Vízöntő régi magyar neve Kanta. Képző- és népművészeti alkotásokon sokszor találkozunk kupát átnyújtó emberrel. A Vízöntő megőrző tulajdonságát érhetjük benne tetten, ha az „örök ifjúság” vizét hozzák benne, mivel az Ifjú a Vízöntő első Hold-háza, de ennek a jegynek a jellegzetessége az „időnélküliség” is, mely az „örök” jelzőt kölcsönözheti számára.  De hozhatnak benne áldozati bort is (emlékszünk: a szőlőből erjedés, letisztulás folytán készülő bor Vízöntő analógia). Ez kapcsolódhat a Fiú-sághoz, az áldozathozatalhoz –„ez az én vérem”. Bor és vér egymáson való „áttűnése” pedig elvezet az összefogás, a szövetség (vérszerződés) létrejöttének rítusához a megtartás-megmaradás, az örökség megőrzésének érdekében (Szabó Antónia nyomán).

A Vízöntőben nincsen sem erőben, sem erővesztésben bolygó.  Ez eredményezi azt, hogy folyamatos az energiaáramlás, és nincs, ami kizökkentené a cselekményt pl. egy dramaturgiai egységben, úgy is mondhatjuk, hogy nem történik jóformán semmi. A szellemi energiák parttalanul áramlanak.

A Vízöntőben a Nap száműzetésben van. Még nincs ereje az “újszülött” Napnak, hogy segítse az életet.

A Vízöntőben a Jupiter rejtett erőben van. Jupiter adakozó megnyilvánulása rejtőzködve érvényesül.

A Vízöntő hullámain érkezik az önfeláldozásra indító szellemiség. Az önzés meghaladására van lehetőségünk, hogy másokért is képesek legyünk alkotni és felismerjük, hogy az ellenségért is vállalt áldozat a követhető út (ez az ingyen kegyelem, mint jupiteri energia továbbtáplálása). Egyedül a szeretet képes felszabadítani a lelket.

A Vízöntőben a Mars rejtett erővesztésben van. A Vízöntőben nincsen belső küzdelem, önmarcangoló vívódás.

Egy ismert népballada példáján szeretnénk bemutatni, hogyan jelennek meg a Bakban és a Vízöntőben a jellemző bolygó cselekedetek. Népballadáink közül a Kőmíves Kelemen(né) balladája cselekményének keretét a Bak – Vízöntő átmenet szolgáltatja (Pap Gábor nyomán). A régi stílusú magyar népballada főhőse mindig nő (akkor is, ha a címszereplő férfi). Ebben a rendkívül archaikus – a magyar népballadák között valószínűleg legrégibbnek tartható – témában az első dramaturgiai egységben a Bak jegyében cselekvő bolygók a főszereplők: a befalazás Szaturnuszhoz tartozik; Mars erőben van, amikor az asszonynak a vérét veszik; a száműzött Hold az éjszakai uralma alatt nem tudja egyben tartani a nappal felhúzott falakat; Jupiter erővesztes, így hiába próbálja a férj, Kőmíves Kelemen elkerülni a végzetet. A második dramaturgiai egység a Vízöntőben „játszódik”, nem indít semmi sem újabb cselekményt, nem erősködik itt bolygó. Szaturnusz uralomban van, így a zárt tér – a befalazott állapot – itt is közegteremtő. Ebben a részben folyamatos a sírás-rívás (Vízöntő jellemzék). A száműzött Nap nem tudja az életet, Kőmíves Kelemennét segíteni. Van olyan balladaváltozat, ahol a befalazott anya tovább tudja táplálni kicsi fiát, a teremtő erő képviselőjének, Jupiternek köszönhetően, aki rejtett erőben van a Vízöntőben, és annyit tud segíteni, hogy az anya Tejút-erőkkel táplálhatja (megszoptathatja) gyermekét.

Aki nem hiszi, járjon utána!

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!