KÖNYVES SAROK

Könyvajánló
https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/05/konyv2.jpg

Hivatkozott irodalom

Adkinson, Robert (szerk.): Szent szimbólumok, Corvina Kiadó, 2009

Antal István: Vétett utas, „Multat s jövőt” Közművelődési Egyesület, Debrecen, 2003

Az esztendő köre – A Napút 12 téridő-egységének vázlatos jellemzése Falvay Károly, Kardos Ibolya Jolán, Lőrincz Ibolya, Molnár V. József, Pap Gábor, Szántai Lajos, Szekér Klára, Winkler Zoltán előadásai és írásai alapján, Örökség Könyvműhely, 1999

Bajkán László: Fehér lovakról, Főnix könyvek 63., Debrecen, 2005

Baktay Ervin dr. A csillagfejtés könyve, Budapest, II. kiadás

Balogh Béla: Szabadulás az érzelmek fogságából, Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2015

Bartlett, Sarah: 100 SZIMBÓLUM az Univerzum titkairól, Budapest, 2016

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium I.-II., Szent István Társulat, Budapest, 1977.

Bereczky Zoltán: Ősképeskönyv II., Második, bővített, átdolgozott kiadás, Zsámbék-Balatonszepezd, 2019

Bereczky Zoltán – Cseuz Anett: Simai sakkoló, Püski, Budapest, 2008

Bíró Lajos: A bor és a szőlő ősi magyar titkai, Szkítia Kiadó, 2021

Born Gergely: Táncra lábom… A test imája, Két Hollós, Budapest 2017

Bottyán Katalin: Bagoly Asszony https://napkertje.cafeblog.hu/2017/05/11/bagoly-asszony/

Bősz Imre Ádám: Hollók útján, Debrecen, 2004

Bősz Imre Ádám: Szerves szabadság, Dobogó, 2014. (XIII. évfolyam) április-június, 15-18. oldal

Burger Anikó: Isten szajhája – Lilith – Az Örök Nő, 2014

Czárán Eszter: Világnak virága – Tavasz, Szerzői kiadás, 2006

Czárán Eszter: Világnak virága – Nyár, Szerzői kiadás, 2006

Czárán Eszter: Világnak virága – Ősz, Szerzői kiadás, 2006

Czárán Eszter: Világnak virága – Tél, Szerzői kiadás, 2006

Czeke András Dr. A Magyar Szakrális Nő, www.naptemplom.eoldal.hu

Csuzi Enikő-Takács György: „Ejsze tojást festetek?” Adalékok a hárompataki csángók hagyományos tojásírásához

Daczó Árpád: Csíksomlyó titka, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002

Dethlefsen: A sors mint esély, Magyar Könyvklub, Budapest, 1995

Dr. Berze Nagy János: Nap és tükör, A Baranya megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályának kiadása, Pécs, 1982

Dr. Bobula Ida: A sumer-magyar rokonság, EDITOR ESDA, Buenos Aires 1982

Dr. David R. Hawkins: Elengedés – Az önátadás útja, Filosz, Budapest, 2014

Dr. Ratkó Lujza: A Kállai kettős zenéje és koreográfiája, http://szszbm-ertektar.hu/ertek.php?azon=180

Drössler, Rudolf: Amikor a csillagok istenek voltak, Kossuth Könyvkiadó, 1986

Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában, Panoráma, 1977

Falvay Károly: Boldogasszony, Tertia Kiadó, 2001

Falvay Károly: Nagyboldogasszony, Püski Kiadó

Fehér Mátyás Jenő: Az avar kincsek nyomában, Avar-magyar „kalandozások” elrabolt ősi kincseinkért, Ménrót Kiadó, Hasonmás kiadás

Fülöp Szabolcs: „Világ világa, virágnak virága” – teremtési képletek a kazettás mennyezeten (Fényhozók, Sárosi Kft. 2006)

Géczy Gábor: MindEgy, 80 év Isten tenyerén, ŐS-KÉP Kiadó, Budapest, 2010.

Giorgio de Santillana & Hertha von Dechend: Hamlet malma, Pontifex Kiadó, 1995

Gönczi Tamás: Szent László és a csodaszarvas, Dobogó, 2004.03.26

Graham Hancock, Robert Bauval: A Szfinx üzenete, Alexandra, 1996

Grandpierre Atilla: Karácsony, Barrus Könyvkiadó, 2006

Grátz Antal: Keresztúton Makoldi Sándor nem mindennapi, mégis mindennapokra szóló festményéről, Dobogó, XVII. évfolyam 4-5-6. szám.

Gyárfás Ágnes: KECSKEHAL, Ősi Gyökér 1-2. 54-64. oldal

Gyöngy Péter: Majom a nyeregben – Avagy merre tart a történelem? Dobogó, 2011. június-augusztus, 14-18. o.

Hamann, Brigitte: A tizenkét archetípus, Bioenergetic kiadó, Budapest, 2017

Hegedűs Zoltán: Nyúlvadászat – szimbólumok nyomán http://arsnaturae.hu/hu/folyoirat_5-8/hegedus_z

Hervay Tamás: Az asztrálmítoszi keretrendszer alapjai, Szakdolgozat, Miskolc, 2003

Hervay Tamás: A sárkányokról (egy készülő disszertációból) https://epa.oszk.hu/02300/02387/00026/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2005_3_051-062.pdf

Hintalan László János: Lucaszék, Fényszék, Szentszék, Főnix Könyvműhely, 2002

Hintalan László János: NYÁRI NAPFORDULÓ – évköri ünnepeink – Szent Iván – Magyar Ilona ünnep, https://groups.google.com/forum/#!topic/nyc-mag/RltbrgzRYjc

Hofer Tamás és Fél Edit: Magyar népművészet, Corvina Kiadó, 1981

Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemedám György: Jelképtár, Helikon kiadó, Negyedik kiadás, 1996

Hoppál Mihály: Az uráli népek hiedelemvilága és a samanizmus. Uráli népek. Budapest, 1975.

I.B. Brasinszkij: Szkíta kincsek nyomában, Helikon Kiadó, Budapest, 1985

ifj. Durkó Zsolt: A túliról, Dobogó, 2014. (XIII. évfolyam) október – december

Im Zeichen des goldenen Greifen- Königssgräber der Skythen, Deutsches Archäologisches Institut

Jankovics Marcell: „Mély a múltnak kútja…” – Gondolatok a kultúráról, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998

Józsa Judit: Magyar mesevilág, Második kiadás, Józsa Judit, 2009.

Kabay Lisette: A kalotaszegi madárasszony, Forrás, 1988, XX. évfolyam 10. szám

Kardos Géza: Különóra, Két Hollós, Budapest, 2019

Katona Irén: Lélekhang- Egy óvónő lelkének naplója – A Bárándi Nevelési Rendszer – I. rész – KOS, Szerzői kiadás, 2018

Katona Irén: Lélekhang- Egy óvónő lelkének naplója – A Bárándi Nevelési Rendszer – VII. rész – MÉRLEG, Szerzői kiadás, 2015

Katona Irén: Lélekhang- Egy óvónő lelkének naplója – A Bárándi Nevelési Rendszer – VIII. rész – SKORPIÓ, Szerzői kiadás, 2015

Katona Irén: Lélekhang- Egy óvónő lelkének naplója – A Bárándi Nevelési Rendszer – IX. rész – NYILAS, Szerzői kiadás, 2017

Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

Kálmány Lajos, Boldogasszony, Ősvallásunk Istenasszonya, Debrecen, 2002, Főnix Téka 8.

Kányádi András: Saturnus és a sakk, Korunk – 3. folyam, 18. évf. 11. sz. (2007. november)

Képes Krónika, Hasonmás kiadás, Nemzeti Kincseinkért Egyesület, Budapest, 2003

Klepesta, Jozef – Rükl, Antonín: csillagképek atlasza, Gondolat, Budapest, 1975

Kocsis István: A szakrális fejedelem és a magyar küldetéstudat, „Kiálts telyes torokal”, Polar Alapítvány, Budapest, 2000

Kocsisné Szirmai Fóris Mária Tiszavidéki keresztszemes hímzésminták, Minerva, 5. kiadás

Kozma Mihály: Pléhkrisztus, Főnix Könyvek 22, Debrecen, 1999

László Gyula-Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs, Corvina Kiadó, Budapest, 1977

Lengyel Györgyi: Népi kézimunkák, Kossuth Kiadó, 1978

Lengyel Györgyi: Keresztszemes kézimunkák, Kossuth Kiadó, 1981

Lengyel Györgyi: Nagyanyáink öröksége, Kossuth Kiadó, 1986

L. Kecskés András: GYÁSZMAGYAROK VAGY NAPFIAK? – (Kolduló szerzetesek, regösök, igricek, kobzosok: énekmondó bárdok nyomában), Ősi Gyökér, 2010. 1. szám

Lükő Gábor művei: A magyar lélek formái, Táton Kiadó, Budapest, 2001

Magyar Adorján: A csodaszarvas, Magyar Adorján Baráti Kör, Budapest

Magyar Adorján: A lelkiismeret aranytükre; http://magyaradorjan.com/007/lel/001.html

Makoldi Sándor: Gondolatok a magyar ácsolt szekrényeken látható jelek értelmezéséről, Kézirat https://www.scribd.com/document/49426454/Gondolatok-a-magyar-acsolt-szekrenyeken-lathato-jelek-ertelmezeser%C5%91l

Makoldi Sándor – Pap Gábor: Dunaisten keresztfia, Debrecen, 2002, Főnix könyvek 39.

Makoldi Sándorné: Palóc hímesek nyomában, Főnix könyvek 34., Debrecen, 2002

Makoldi Sándorné-Makoldi Sándor-Szabó Antónia: Sugallat, Hagyományaink éltető ereje, Főnix könyvek 69., Debrecen, 2007

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete, Franklin-Társaulat, Budapest, 1912

Máriássy Gergely: Szám-adás a világról, 80 év Isten tenyerén, ŐS-KÉP Kft, Budapest, 2010

Miklósvölgyi János: Ábel útján – az isenheimi oltár üzenete, Budapest, Két Hollós, 2018?

Mircea Eliade: A szent és a profán, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987

Mitológiai enciklopédia, Gondolat, Budapest, 1988 (SZ. A. Tokarev szerk.)

Molnár V. József: Világ-virág, Örökség Alapítvány, Budapest, 1996

Molnár V. József: Kalendárium, Örökség Könyvműhely, 1998

Molnár V. József Az emberélet szentsége, Főnix Könyvek 27., Debrecen, 2001

Molnár V. József: Hétboldogasszony, Főnix könyvműhely, Debrecen, 2001

Molnár V. József: Világ-virág, Második, bővített kiadás, Örökség Könyvműhely, 2004

Molnár V József: Örökség – Válogatott tanulmányok 1994-2011, Második, bővített kiadás, Ős-Kép Kiadó, 2013

Molnár V. József: Kerek Istenfája, Őskép kiadó, 2018

Nagyné dr. Fülöp Krisztina Mária élete, édesanyák lelke Ősi gyökér 34. évf. 1. sz. / 2006 http://epa.oszk.hu/02300/02387/00021/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2006_1_032-039.pdf

Németh Dezső: Madáristen világfán énekel, Mitológia történetek, Lant Irodalmi Klub, Budapest, 2015

Németh Zsolt: A Képes Krónika „álló királyok” típusú miniatúráinak elemzése, Ősi Gyökér, 2006. 1. szám

Padányi Viktor: Vérbulcsú

https://docplayer.hu/27199747-Padanyi-viktor-verbulcsu.html

Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei, Új forrás könyvek 2, Budapest, 2003

Paksi Zoltán: Fénybe forduló, Ezo tér Kiadó, Budapest, 2006

Paksi Zoltán: Ez a küldetésed!, Paksi Tréning

Paksi Zoltán: A Fény harcosa, Két Hollós Kiadó

Pap Gábor: „Tudjad mire lehetsz büszke…”, Állandó kiállítás kísérőszövege a buzsáki faluházban, Dobogó, 2012. (XI. évfolyam) június-augusztus

Pap Gábor: Asztrálmítoszi keretek – mai sorsok, Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, 1999

Pap Gábor: Hazatalálás, Püski, Budapest, 1999

Pap Gábor: Csak tiszta forrásból, Magányos Kiadó, Debrecen, 1999

Pap Gábor: Mag hó alatt – Télutón, Püski, Budapest, 2003

Pap Gábor: „Nézz egy kicsit a fejembe”, A hagyományörökítés útjai a szkítautód népeknél, Főnix könyvek 42., Debrecen, 2003

Pap Gábor: Száll az Isten házadra, Főnix könyvek, Debrecen, 2007

Pap Gábor: Jó pásztorok hagyatéka, Sárosi Kiadó, 2007

Pap Gábor: Emberséget járunk tanulni, Két Hollós, 2009

Pap Gábor: Az „Atilla-kincs” vallomása, Szemelvények a nagyszentmiklósi aranyedények képírásba foglalt üzeneteiből, Hatodik Elem Kiadó, 2010

Pap Gábor: Lúdas Matyi, avagy a magyar nemes megigazulása, Két Hollós Kiadó, Budapest, 2011

Pap Gábor: A Napút festője, Csontváry Kosztka Tivadar, Uropath Kiadó, Debrecen, 2011

Pap Gábor: Ki volt Magyar Ilona?, Dobogó – Mitikus Magyar Történelem, 2011. (X. évfolyam) június-augusztus

Pap Gábor: „Tudjad, mire lehetsz büszke…”, Dobogó, 2012. (XI. évfolyam) június-augusztus

Pap Gábor: Az ég mennyezeti, Festett kazettás mennyezeteinkről, Uropath Kiadó, Debrecen, 2012

Pap Gábor: Angyali korona, szent csillag, A magyar Szent Korona, Két Hollós könyvesbolt, Budapest, 2013

Pap Gábor: Manitól Rasdiig, A „fő-fő eretnekről”, elő- és utóéletéről, Két Hollós, Budapest, 2013

Pap Gábor: A bölcsesség házat épít magának, A veleméri templom, Két Hollós Kiadó, Budapest, 2014

Pap Gábor: Tündérszép Ilona vár Barangolás a Napúton Árgyélus királyfival és Csongor úrfival, Két Hollós, Budapest, 2014

Pap Gábor: Az igazat mondd! Művelődéstörténeti írások, Két Hollós, Budapest, 2015

Pap Gábor: Munkácsy és a Napút, Két Hollós, Budapest, 2016

Pap Gábor: Ismerem az utat, Csontváryval a Napúton, Két Hollós, 2017

Pap Gábor: Üdvtörténet magyarul, Két Hollós, 2018

Pap Gábor: Három magyar szentkép és egyéb tudnivalók magunkról, Hatodik Elem Kiadó, 2018

Pap Gábor: Három magyar szentbeszéd, Népmeséink a világértelmezés szolgálatban, Hatodik Elem Kiadó, 2019

Pap Gábor: Parasitus színre lép, Bornemisza Péter Magyar Elektrája, Budapest, Hatodik Elem Kiadó, 2019

Pap Gábor: Az obsitos igazsága, Garay-Harsányi-Paulini-Kodály: Háry János, Hatodik Elem Kiadó, 2020

Pap Gábor: A Bálvány árnyékában; Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember, Hatodik Elem Kiadó, 2020

Pál József, Újvári Edit: Szimbólumtár, http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm

Páll Ibolya: Az Ősanya és a hét Boldogasszony egy gyermekrajz tükrében, Debrecen, 2003, Főnix Könyvek 44.

Petrás Mária-Döbrentei Kornél: Zsoltáros ultimátum, Kairosz Kiadó, 2009

Péterfai János István: Magyar Népnevek https://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/magyarsag/item/5298-z

Platthy György-Dr. Rónai Béla: Népművészet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978

Platthy István: A virágba borult csillagok, „Kiálts telyes torokal”, Polar Alapítvány, Budapest, 2000

Ponori Thewrewk Aurél: Bolygóistennő, Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 2011

Pósa Pál András: Szakrális terek radiesztéziai felmérése, Két Hollós, Budapest, 2012

Pósa Pál András: A Szent Korona szertartás radiesztéziai vonatkozásai, Két Hollós, Budapest, 2018

Prohászka Ottokár soproni vallásos beszédei az intelligens urak részére 1915. márc. 8–10. http://www.ppek.hu

Révay Péter : A Szent Korona eredete, Magyar Ház Kft., Budapest, 2010.

Robert Bauval, Adrian Gilbert: Az Orion rejtély, Alexandra, 1995

Rostás László: „Lehel-kürt” és a „Szent László legenda” ikonográfiai azonossága a szkíta kereszténység tükrében, Ősi Gyökér 2008. 3. szám.

Rumi Tamás: Két kör – Napjelképek rendszere, Naprendszer jelképek, Imagent Kft, 2007

Rumi Tamás: Körök és korok – világmodellek, Rumi Tamás, 2008

Ruzsa György: Ikonok könyve, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1981

Schalk Gyula: Az ősmagyar népi csillag- és csillagkép nevek, Ősi Gyökér 2006. 2. szám

Sisa Béla: A Madárlány Erdélybe repült, Romanika Kiadó, Budapest, 2007

S. Kovács Ilona: Hodó József faragópásztor munkái, A Somogy megyei Művelődési Központ módszertani segédanyaga

SOLTI GÁBOR: Pilis Insula; https://docplayer.hu/111312455-Solti-gabor-pilis-insula-a-pilis-insula-elzarodasarol.html

Szabó Antónia: „Megyek hídon által” – A kép és szó igézetében, Főnix könyvek 38., Debrecen, 2002

Szabó Antónia „Rejtelmek ha zengenek”- Emlékezzünk régiekről, párducos őseinkről – őskutatás apáink és szívünk jogán; Főnix Könyvek 53., Debrecen, 2003

Szabó Antónia: Ősvallásunk nyomán, ősvallásunk istenasszonyához, 80 év Isten tenyerén 145.-202.o, ŐS-KÉP Kft, Budapest, 2010.

Szabó Antónia Megy a gyűrű vándorútra, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest 2014

Szántai Lajos: Világszép Nádszál kisasszony, Főnix könyvek 33., Debrecen, 2002.

Szczuka Attila: A teremtéstől az új égig, Dobogó, XX. évfolyam 1-3. szám, 33-62. oldal

Szepes Mária: A smaragdtábla, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1997

Színia: A magyar ház mágikus titka, PÜSKI-MASSZI Könyvesház, Budapest, 2008

Szkíták aranya, A leningrádi Ermitázs vendégkiállítás katalógusa, Budapest, 1985

Szűcs László: Égre írott történelem, Szűcs László, 2011

Takács Béla: Református temetőink fejfáinak esztétikája http://real.mtak.hu/25903/1/Takacs_Bela_fejfak_u.pdf

Takács György: Babba Mária, Adalékok a magyarság őshitének Istenanya-alakjához, Főnix Könyvek 40., Debrecen, 2002

Tibold Szabina: Asszonyi Erő, Világmegváltó Feladat, A Magyar Őskutatási Fórumra szánt gondolatok – 2014; Ősi gyökér 43. évf. 1-2. sz. / 2015, 68. oldal http://epa.oszk.hu/02300/02387/00035/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2015_1-2_068-077.pdf

Tomory Zsuzsa: Tisztaság, Ősi Gyökér, 2008. 3-4. szám

Tomory Zsuzsanna: Ősi magyar imádságaink, Ősi gyökér, 2016. 3. szám

Toroczkai Wigand Ede: Öreg csillagok, Főnix könyvműhely, Debrecen, 2003

Udo Becker, Lexikon der Astrologie, Herder 1997

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai, Széphalom könyvműhely, 2002

Várszegi Tibor: A holló hallása, Dobogó, 2009 április

Vetráb József Kadocsa: Szürkebarát, fehérbarát…; A magyar alapítású pálos rend története, Dobogókő, 2016. 3-4. szám

Végvári József: „Én is szakisztanék”, Főnix Könyvek 25., Debrecen 2000

Végvári József: „És mégsem mozog…”, Főnix Könyvek 62, Debrecen, 2005

Winkler Zoltán: Rozgonyiné, Adalékok Arany János balladájának értelmezéséhez, „Mutassatok utat…”, Főnix Könyvek 58., Debrecen, 2004

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!