MérlegA MISZTIKUS ZODIÁKUS – A MÉRLEG TULAJDONSÁGRENDSZERÉBEN

2022.10.06.

6 perc olvasási idő

 A misztikus zodiákus a lelkiség működését mutatja meg (lásd: Kérdés lehet – Mit takar a misztikus zodiákus kifejezés?). Az ember három alkotóelem, a szellem, a lélek és a test egysége. A lélek mind a szellemiség, mind a testiség működését harmonizálja, irányítja. Az érzelem mozgósít és ösztönöz. A lelki indíttatást kontrollálja az ész és hajtja végre a test.

A Mérleghez, mint szellemi működéshez hangulati – érzelmi szinten Rák-lelkiség kapcsolódik, míg a testisége a szemben lévő jegy: a Kos.

A Rák misztikus zodiákusánál már említettünk, hogy reciprok-viszony van a Rák és a Mérleg lelkiség között is, azaz a Ráknak Mérleg a lelkisége, a Mérleg szellemiségnek pedig Rák lelkiség felel meg, amely – hasonlóan az Ikrek – Szűz kapcsolatához – egy nagyon erős kötődést mutat a két jegy között.

A Rák havához (időben) a Fénymaximum tartozik. A nyári napfordulót és az utódok gondozásáért hozott önkéntes áldozatot a magyar hagyományban a fiait vérével tápláló Pelikán jeleníti meg. A Rákban van az anyaság eszmei székhelye, itt van az ideje az önfeláldozó szeretetnek.

Ugyanezt az analógiát találjuk meg a Rák második Hold-házánál, a Gólyánál. Az egyéni élet szintjén a családban, az anyaságban teljesedik ki a Rák tulajdonság (de a nagyobb családunk, a hazánk, a nemzetünk is hangsúlyossá válik). A „gólyaság” nélkül nincs anyaság. A Gólya a gyermekáldás, a megalakult család és a törődés képjele. A „gyermeket hozza” az általa képviselt önfeláldozás, mely révén útjára indítható egy élet. Itt fordul át az öngyarapítás önfeláldozásba. Ennek a feltétele, hogy a saját érdekeinket megkisebbítve mások javára – pl. a gyermekeinkért – önmagunkból tudjunk adni. Éppen ez a „gólyamese” lényege.

A növényvilágból a búzát hozhatjuk fel példának. Az Ikrek-időszakban a növények az ég, a Fény felé törnek. Az Ikreket a Rák követi, a nyári napfordulóval a búza leállítja a növekedését és befelé kezd érlelődni, a jövő évi magját, a „fiókáját” gyarapítja, önmaga megkisebbítésével a rábízott életet kezdi el növelni. „Mindaz a tulajdonság, ami a fénnyel közvetlenül függ össze, itt mind csúcsra járatódik, és már a növényi szinten lehet érzékelni, hogy ez erkölcsi értékeket is jelent. Itt minden egyes búzaszál megpróbáltatik: te magad akarsz-e tovább gyarapodni, vagy abbahagyod a növekedést, és befelé fogsz érlelődni?” (Pap Gábor) A szellemi működés (Rák) az áldozatvállaláshoz a lélek (Mérleg) szintjéről kap megerősítést a megtartáshoz, a megmaradáshoz szükséges feltételek – pl. a családi élet lelki kiegyensúlyozottságát biztosító fészek, az otthon – biztosításával.

A Mérleg időszakban, az őszi napéj-egyenlőség után a befelé figyelés időszaka jön el, innentől a természetben a sötétségből már több van, mint fényből. A Mérlegben a hangsúly a harmónián, az egyensúlyon és a kapcsolatokon van. Amikor a harmónia és a kiegyensúlyozottság szellemi szinten megjelenik (Mérleg), akkor a megtartó-közegbe, az otthonba, a fészekbe „beköltözik” az önként vállalt, lelkileg motivált áldozatkészség (Rák). Képünk éppen ezt mutatja meg nekünk.  A felvidéki Dúsa evangélikus deszka-templomából egy festett mennyezet-kazettán a már jól ismert fészek (Mérleg) és „pelikán” (Rák) képjelével találkozunk.

Népművészetünkben az egyes létalakulatok (növény, állat) egymásba átalakulhatnak. A növény a növekedést (nő), a folyamatot jelzi, az állat az állapotot, a lefékeződést, a stabilitást. Dúsán a Kos jelére emlékeztető képjellel indul ki a föld alól egy fa, majd a kirobbanás után „befelé kezd húzni”, a megtartó erő kezd belőle fokról-fokra kialakulni, hogy a teljes kifejtettség egy fészekben valósuljon meg. A fészek (Mérleg) a szemünk láttára formálódik pelikánná, azaz a pelikán a Mérleg-tulajdonságrendszerből nő ki. „Attól az egyetemes igénytől sarkallva, hogy ha a harmónia egyszer már megteremtődött a világban, a keret már rendelkezésre áll, törvényszerűen meg kell benne jelenjen az önfeláldozó szeretet képviselője.” (Pap Gábor).

Érdemes feltenni magunknak a kérdést: elég kiegyensúlyozottak vagyunk-e szellemileg? Olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az emberiség szempontjából létfontosságúak, vagy a mindennapok történései, hírei felőrlik a gondolatainkat? (Ez utóbbin munkálkodik a média.)

A belső harmóniát a Mérlegben a társunkkal tudjuk megalkotni. A Kos energiához az Én tartozik, vele szemben a Mérlegben pedig a „nem Én”, a másik: a Te áll. A Mérleg az Én és a Te kapcsolatának a jegye, a benne uralomban lévő Vénusz kapcsolat-bolygó, a Mérlegben a hosszú távon egyenletesen égő szeretet, a béke és a harmónia képviselője. A mindenkori Te tükrözi az Énnek azokat a tulajdonságait, amelyeket még nem ismertünk fel önmagunkban. Így válik a Mérleg jegy „tükörré”. Ha rávilágítunk a kapcsolati működéseinkre, a társaink tükrében leszünk képesek az önismeretre, tudatosíthatjuk és megláthatjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, azáltal, ahogyan reagálunk, és amire „rárezgünk”.

„A reakció, amit a másik emberből kiváltasz, nem a tiéd, hanem az övé. Ne azonosítsd vele magadat! A reakció, amit a másik ember kivált belőled, nem az övé, hanem a tiéd. Ne azonosítsd vele őt! Mindannyian egymás tükrei vagyunk.” (Zentai Anna)

Fontos a felismerés, a megértés, és az ebből születő harmónia. Kapcsolatainkon úgy tudunk változtatni, ha megismerjük önmagunkat, és munkálkodunk magunkon a fejlődésünk érdekében. A harmónia és a kiegyensúlyozottság révén pedig meg tud jelenni bennünk az önfeláldozó szeretet, mint lelki igény.

Képünkön a pelikán feje (a szellemisége) hosszan emelkedik felfelé, majd a nyaka visszakanyarodik testének lelki szintjéhez, azaz szívvel-lélekkel fordul a kicsinyei felé. Ehhez szükséges, hogy a fészek biztonságos legyen. „Az egyensúly teremtő képesség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rák és a mérleg jegyek meghatározó lelki tulajdonságainak eredendő összhangja megvalósulhasson és az utód nevelés megfelelő mederben történjen.” (ifj. Durkó Zsolt)

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!