VízöntőA VÍZÖNTŐ KELETI HOLD-HÁZAI: MAJOM/IFJÚ, HOLLÓ

2020.02.11.

4 perc olvasási idő

A Vízöntő idejének keleti megfelelője a Majom (vagy Ifjú), melynek két 15 napos Hold-háza van. Az első Hold-háza is maga a Majom, a második a Holló.

A Majomban jelenik meg a mozgékonyság, a termékenység, az ösztönök, de a szelídség és a jóindulat is. Saját öntudat hiányában a kívülről történő vezéreltség és az utánozás jellemzi.

Vízöntő analógia a három kismajom: vakság, süketség, némaság. Együtt ők testesítenek meg egy bölcs japán közmondást, amelynek magas szintű üzenete a „nem lát rosszat, nem hall rosszat és nem beszél rosszat” (van olyan ábrázolás, ahol van egy negyedik majom is, a „nem tesz rosszat”). Sajnos napjainkra az alacsony szintű működésre, a „nem lát, nem hall, nem beszél”-re rövidült az értelmezés. Ez utóbbi viszont tökéletesen megjeleníti a manipulált és öntudatuktól megfosztott tömegeket, amelyeknek nincs belső vezéreltsége. (Házi feladat: olvassuk el Karinthy Frigyes Barabbás című írását. Tökéletesen leírja, hogy a tömeg másképp – rosszabbul – viselkedik, mint külön-külön az egyének, amelyekből áll.)

A Vas megyei Velemér katolikus templomának freskórészletén (jobb kép) a Majom egy nyeregben jelenik meg. A Majom itt is a Vízöntő keleti Hold-házát, a nyereg a Mérleg dekanátusát jeleníti meg. Elgondolkodtató a képjel, ha azt nézzük, hogy a Vízöntő külső szellemi vezérlésként jelenik meg korunkban, az emberi minőség leépülésével párhuzamosan. Alacsony szintű működésében a kívülről irányított arctalan embermassza és az irányított módon kirobbantott forradalmak korunk vízöntő-jelenségei. Meséinkben a Vízöntő Ifjúként is megjelenik, ekkor hatalmas ereje van, amelyet gyakran ellene használnak ki…

A Vízöntő 2. Hold-háza a Holló. A holló, szabadító madár. Ténylegesen is és átvitt értelemben is. Egy kísérletben megfigyelték, hogy fogságban, kalitkában, hogyan viselkednek a madarak akkor, amikor némi ügyességgel ki lehet nyitni a szabadságot jelentő reteszt. Egyedül a hollónak sikerült kiszabadulnia, de ami a legérdekesebb, addig nem repült el, amíg a többi madarat is ki nem szabadította.

A Vízöntőben a felszabadulás és megtisztulás ideje jön el. A természetben a földbe, földre került növény vagy elpusztult állat teste bomlani kezd, oszlik a rend, az anyag feloldódik és energia szabadul fel. A Vízöntőben megbomlott anyagszerűségből, a szabadon engedett energiákat meg kell fogni, hogy tovább tudjon fejlődni a világ. A fekete holló Szaturnusz madara, a megtartó erő képviselője és a remény megidézője. A HoLLó szóban a „HaLáL”, „HuLLa” szavak jól érzékelhetően benne vannak. A halál madaraként szimbolizálja a halállal történő szembenézést, de az újjászületés lehetőségét is. Halál nélkül nincs feltámadás. A mindennapi életben „kicsi halálként” jelentkeznek a lemondások, a kényelmetlenségek vagy éppen a fájdalommal járó szakítások. Ezek viszont elengedhetetlen feltételei a megújulásnak, a lelki fejlődésnek.

A holló a csőrében az élet vizét, kenyeret, vagy gyűrűt visz. A szentség (Remete Szent Pál) táplálójaként is megjelenik. Népmeséinkben a gyűrű, mint az évkört (világos és sötét felét) szimbolizáló teljesség jelenik meg. A holló olyat visz a csőrében, ami a hulla-halál állapoton túl tud lendíteni. Lehet ez akár az élet vize, a kenyér, mint életet adó táplálék vagy maga a teljesség. Az életet hozza a csőrében.

A csillagos égen a Holló, mint csillagkép, a Szűz csillagkép (és a Napút) alatt helyezkedik el. Itt lehet alászállni a tudattalan sötét tartományába. Ebben a sötétségben a holló, mint fekete madár nem látszik, de az, amit a csőrében visz, utat mutat a belső úton, és mint lélekkísérő, segít a szükségképpen sötétségen keresztül vezető úton a cél elérésében.

Az egyetlen magyar alapítású férfi rend, a Pálos Rend vezérlő kalauza, irányítója és szent madara a holló. A szerzetesek éppen azért választották jelképüknek a hollót, mert ők voltak azok, akiknek legfőbb küldetése a régi atyák örökségének, Magyarország megmaradásának zálogának tartott értékek továbbadása volt. A Hunyadi család címerállata is a holló. Zrínyi Miklós Vitéz Hollónak nevezi Hunyadi Mátyást. Hollós Mátyás (azaz Mátyás király), mint utolsó magyar király (már aki a magyarok érdekében uralkodott, mert ez a következő majd 430 év Habsburg uralkodóiról nem mondható el) folyamatosan arra törekedett, hogy az ország reménytelen helyzetében is biztosítsa az életlehetőségeket.

„Aki nem hiszi, járjon utána!”

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!