SkorpióA MARS, MINT BOLYGÓ ÉS ŐSELV A SKORPIÓ JEGYÉBEN

2021.10.28.

5 perc olvasási idő

A bolygókat eleink bujdosócsillagnak, bujdosónak, vándorcsillagnak vagy prófétának nevezték. A Fényt a csillagok hordozzák és ők biztosítják a keretet, a statikus működést, míg a bolygók közvetítenek, és az Univerzum dinamikus, cselekvő működését fejezik ki. A bolygók cselekvésében egyöntetű tevékenységet, jelenlétet jelent az “otthon-lét”, az “uralom”, ami azt jelenti, hogy a bolygó által képviselt tulajdonságok egyenletesen ömlenek át az egész jegy-érvénytartamra.

A Skorpió jegyének uralkodó bolygója a Mars. A Mars szerepe emelő, megújító jellegű, ő a kezdeti erő, az az energia, ami az új élet felé indít el. Képünkön a késő középkori miniatúra a Mars bolygó-istenséget jeleníti meg. A lábánál lévő két kis körön belül utalnak a két „otthonára”, a Skorpió és a Kos jegy-érvénytartamokra. A Mars bolygóval és őselvvel már találkoztunk a másik otthonánál: a Kos jegy-érvénytartamnál is.

A Marsnak a legfontosabb tevékenysége az életindítás. A precessziós nagyságrendben, a precessziós nagy évben (25.920 év) a Skorpiónál emelkedik ki az emberiség a 13 ezer éves sötét „félévből”, és ér ki újra a világosságba. A Mars ereje adja azt a sorsfordító energiát a kis (365-366 napos) évben is, amitől teljes és mindent felkavaró megújulás indul, amiből meg tud újulni az élet.

A Skorpióban Mars ad erőt az emelkedéshez, az átváltozáshoz, az önlegyőzéshez és az elengedéshez.

Amikor a Mars emelő erőként jelenik meg életünkben, akkor kezdeti lendületet nyerhetünk belőle, segít kilépni abból, ami már nem szolgálja a fejlődésünket és segít bennünket egy magasabb szinten elindulni.

A Skorpiónak van egy összetett képjele: a felső része egy ragadozó madár – ez általában sas – az alsó része pedig egy rá feltekeredő kígyó. Ez azt jelzi, hogy a Skorpióban egy kettősség dolgozik, és ez a küzdelem minden év október-novemberben a természetben is lezajlik. Ez a természet halálának a létideje. Ilyenkor, ami lefelé húz, az le is hull pl. a fákról a levél, ami avarrá változik, hogy majdani életeknek legyen az őrzője, illetve az elindítója. A természetben lezajló lebomlást és a halált jelképezi a Skorpió jegy-érvénytartam. A maradék rész, mint tiszta energia testetlenné válva fölszabadul. A testi és a szellemi lét rendkívül távol kerül egymástól. A visszahúzó és a felhajtó erő között itt a legfeszítettebb az ellentét, ami az évkörben is erre az időegységre, a Skorpió időszakára jellemző. Az anyag és az energia kettéválását jelöli, és ennek a folyamatnak az analógiás megfelelője a Kígyó és a Sas küzdelme. A Skorpióban lévő kettősség nagy feszültségeket hordoz: benne van a marsi pusztítás és életadás, a legyőzhetetlenség és megtermékenyítés.

Madách Imre művében, Az ember tragédiájában a Skorpió jegy (a Halak Skorpió dekanátusaként) az egyiptomi színben mutatja meg magát: felül a fáraó, a mindenek ura, alul pedig a rabszolga, aki még a saját életével sem rendelkezik.  Az ókori Egyiptomban a fáraó koronáján éppen az említett kettősség: a ragadozó madár (Hórusz sólyom) és az Ureusz-kígyó jelenik meg.

A természetben lezajló átváltozást évről évre mi is átélhetjük. Anyag és energia nem vész el, csupán átalakul valami mássá, jó esetben valami még jobbá, mint ami korábban volt. A természetben, a fákban a nedvkeringés lelassul, majd leáll, egyes élőlények téli álomra készülnek, azzal a céllal, hogy egy átváltozási folyamat után tavasszal új élet indulhasson. Ilyenkor önmagunkban is engedni kell, hogy csak az értékek éljenek túl, hulljon le, haljon meg, bomoljon fel bennünk minden lehúzó gondolat, a látszat tevékenység, a felszínesség minden megnyilvánulási formája. Így végrehajthatjuk a Mars segítségével azt az átalakulást, amivel a Tejútra emelkedhetünk.

A tüzes, harcias Mars a hadak ura, az erők és a küzdelmek képviselője. Azt az erőt testesíti meg, amellyel harcolunk, és azt a módot, ahogyan ezt tesszük. A Mars a Skorpióban a lázadást, a szembenállást, a szenvedélyt, az ösztönenergiákat, a mélységbe hatolást, a megújítást, a titkok felkutatásához szükséges bátorságot és az önlegyőzésre irányuló erőket is szimbolizálja.

Mars ereje a lelkünk mélyére vezet, az ösztönök, a vágyak, az érzések, a látható felszín alatti mélyebb folyamatok megismerésére. Bátorságot ad, hogy szembenézzünk önmagunk mélységeivel, rejtett félelmeinkkel, szorongásainkkal, korábbi sérüléseinkkel, és erőt ad, hogy felülemelkedjünk azokon. A Skorpió ideje alatt a lelki tartalmak kerülnek előtérbe, a láthatatlan válhat ilyenkor láthatóvá, amiket a múltban temettük el és gyökerük a tudatalattinkban van. Ezek megismeréséhez és legyőzéséhez tudatosság kell – önismeret -, így itt tudjuk legyőzni önmagunkat. Ezek a lélek bátorságpróbái. Mars a belső harc és az “önfelülmúlás” lehetőségét képviseli a Skorpióban. Az élethez szükséges legfontosabb erőforrásaink a mélységeinkben vannak, nehéz helyzetekben gyakran mondjuk, hogy valahonnan a „mélyből merítettünk erőt” a megújuláshoz.

A magasabb szintre lépés feltétele az is, hogy megszabadulunk a lehúzó minőségektől és nem mérgezzük magunkat a lelkünkhöz méltatlan erőkkel (ítélkezéssel, haraggal, féltékenységgel, bosszúval). Elengedjük a fölösleges ragaszkodásainkat, éppen olyan könnyedén és puhán, mint ahogyan az elszáradt falevelet is elengedi a fa. Az elengedés nem tagadás, hanem elfogadás. Ha meg tudunk szabadulni a lehúzó erőktől, akkor Sassá válhatunk. Szárnyalni csak súlyok nélkül lehet.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!