Kérdés lehetKÉRDÉS LEHET – MIK AZOK A HOLD-HÁZAK ÉS DEKANÁTUSOK?

2020.04.01.

4 perc olvasási idő

A keleti állatöv megfeleltethető a nyugati állatövnek, de amíg a nyugati állatövet a Nap- ritmus, addig a keleti állatövet a Hold-ritmus határozza meg.

A Hold a Nap éjszakai „arca”, tükörképe. A 365-366 napos „kis” évet, illetve a neki megfelelő 360 fokos Napút-körívet nemcsak a Nap látszólagos mozgásának a ritmusa szerint lehet felosztani, hanem a Hold valódi járása szerint is.

A Hold-ciklus teljes ideje 28 nap, így 28 Hold-házat kapunk, amelyek segítségével az éjszakai fényingadozások, illetve az ezek függvényében lezajló természeti mozgások is követhetők. A 12 jegynek 12 „keleti” állat feleltethető meg. A Hold-házak esetében az első Hold-ház mindig azonos a nevet adó keleti állatövi állattal, tehát az első Hold-házból 12 van. További bontásban a keleti zodiákus második Hold-háza is 12 szereplős állatseregletet tud magáénak (így összesen már 24 egységünk van). A Hold-házak rendszerében, ahol egy jegyben két Hold-ház van, ott egy-egy Hold-ház időtartama 15-15 nap. A napéjegyenlőségi és a napfordulós hónapokhoz még további egy-egy Hold-ház (azaz összesen négy harmadik Hold-ház) járul. Ezeknél a jegyeknél a Hold-házak időtartama 10-10 nap. Így lesz az évkörön egyenletes az eloszlás, és ez a további egy-egy Hold-ház segíti a Nap- és Hold-ritmus összehangolását.

Nem kevésbé jelentős az évkörnek a Nap “járása” szerinti továbbosztása sem, a dekanátusok (deka=tíz), amikor valamennyi állatövi-egység a neki megfelelő elemi tulajdonság mentén tagolódik további részegységekre. Ahogy korábban már utaltunk rá, a magyar hagyomány öt elemet ismer, a Víz, a Tűz, a Levegő, a Föld és az Élőfa elemét, de a teljes állatövön (mint kereten) belül szabályos rendben az első négy elemi tulajdonság ismétlődik három-három alkalommal. A tavaszponton kezdve a sort: a Kos tüzes természetű, a Bika föld-jellegű, az Ikrek levegős, a Rák vizes, és így tovább, ugyanebben a sorrendben végig az évkörön. Az első dekanátusban az adott hónapra jellegadó tulajdonságok tisztán érvényesülnek, a másodikat a következő elemi jegy tulajdonságai, míg a harmadikat az azt követő elemi jegy tulajdonságai színezik át (pl. a tűz elemű Kos dekanátusaiban az első 10 nap „tisztán” a Kos, a következő 10 nap a következő tűz elemű minőség az Oroszlán-, majd a harmadik a Nyilas tulajdonságokkal színezett). A 365 napos kis-évben ennek igen kicsi a jelentősége (10 nap), de a”nagy-évben”, a világhónapok (mesterséges felosztású) 2.160 évében, 720 évet tesz ki egy-egy “dekanátus”.

Könnyű belátni, hogy a (12×3) 36 elemű „nappali” rendszer nem feleltethető meg zökkenőmentesen a 28 elemű „éjszakainak”, a Hold-házaknak. A Hold-házak rendszere az ú.n. kardinális pontokon (a napéjegyenlőségi és napfordulós jegyeknél) hangolódnak össze a Nap-ritmussal. A holdváltozás jelölte ki a hónapokat, melyeknek időtartamát rendszeresen javítgatták a napfordulókhoz és napegyenlőségekhez viszonyítva.

A 12-es szám a Nap „járásának”, az Állatövnek, a 13 pedig a Hold (valódi) járásának a kulcsszáma. Egy Hold-hónap kereken 28 nap, ha 13-mal megszorozzuk, 364-et kapunk, azaz egy híján a naptári év napjainak számát. Így a Hold szempontjából nem 12, hanem 13 hónap adódik egy évben.

A dekanátus jelzések elsősorban tendenciákat jeleznek, „tapogatnak le”, míg a Hold-házak állat képviselői a megvalósulások képjeleinek tekinthetők.

Mind a dekanátusok (elsősorban a nagy-évre vetítve), mind a Hold-házak, a maga 28 állatalakjával, jellegzetes szereplőgárdája a hazai népművészetnek, mégpedig valamennyi műfaja (mesék, balladák, hímzések, faragások, stb.) vonatkozásában.

 

Már találkoztunk Kustár Zsuzsa Névadó világtükör című alkotásával korábban, amelyen a Hold-házak a külső körön helyezkednek el, a keleti zodiákus névadó állatai pedig az eggyel beljebb lévő körön. A Hold-házakat a magyar népművészeti alkotások alapján gyűjtötte össze a művész.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!