HalakA PRECESSZIÓS CSÚSZÁS: HALAK (idő)-VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉP (tér)

2021.03.03.

4 perc olvasási idő

Az állatövi jegyek, illetve a nekik megfelelő, velük azonos elnevezésű csillagképek a jelenkorban, a precesszió folytán, már egy teljes egységnyivel elcsúsztak egymáshoz képest, így a hatásuk és üzenetük is változik.

A Nap január 31. és március 9. között halad át a Vízöntő csillagai előtt, de itt még figyelembe kell vennünk a Bak csillagképpel történő átfedést is (korábban már kitértünk rá, hogy a Vízöntő csillagkép múltba ömlő vize „ráterül” a Bak csillagképre). Ez azt jelenti, hogy a precessziós csúszás miatt a Halak jegy-érvénytartam idején (február 21-március 20) a Nap mögött nagyobb részt a Vízöntő, kisebb részt a Halak csillagkép van.

Képünkön ennek az időszaknak az összetett képjele figyelhető meg a kalotaszegi Bánffyhunyad református templom festett kazettás mennyezetén. Hat alkalommal is szerepel a kazettákon a fekete madaraktól csipegetett szőlőtő, ahol a Madarak a Halak keleti zodiákusának megjelenítői, a szőlőtő pedig a Vízöntő tulajdonságok letéteményesei. Ezt a képünkön a szőlőtő alatt fekvő hatalmas serleg (kanta) képjele is megerősíti (a Vízöntő neve a régiségben: Kanta). Ha a természet éves energia-háztartásában nem jelenne meg a Halakon átömlő Vízöntő – amiben a Nyilasból indult és a Bakban megőrzött teremtői energia hullámzik át -, akkor „az energiákban legszegényebb télvégi Halak időszak után nem következhet be a tavaszi feltámadás” (Pap Gábor nyomán).

A Halak évköri egységében a fagyok sok megindult életet elpusztítanak, így a természetre még az energiák visszafogása a jellemző. Az élővilág befelé fordul, és az ember is – a hagyományos böjti időszakban – ezt a visszafogottságot valósítja meg. A mértéktartó böjti befelé fordulás egy testi-lelki-szellemi megtisztulás is. Éppen ez jellemző a Halak évköri egységére, amelyhez a megújulás érdekében a Vízöntő tisztító energiája társul.

A Halak a víz eleméhez tartozik, és a hátterében a csillagos égen is ott van a két korsóból kiömlő víz. A vízhez a lelki, érzelmi folyamatok kapcsolódnak, így ebben az időszakban egyéni életünkben lelassulva, befelé figyelve a lelkünk mélyére kell alászállnunk. Csak az elmélyült csendben leszünk képesek meghallani lelkünk hangját. Ebben lehet segítségünkre a böjt, az elvonulás, a tisztítási szertartások, a lelki gyakorlatok, a meditáció és az ima. A Halak idejében vethetünk számot a lehúzó dolgainkkal, tudatosíthatjuk őket és – ha az akarat megvan bennünk – lehetőségünk van megszabadulni tőlük. Mi magunk vagyunk a felelősek a döntéseinkért és a saját életünkért. Ennek a tudatosítása segíti a belső rendrakást a lelkünk mélyén. A belső világunk rendezetlensége vetül ki a külvilágra és a felborult rendet úgy tudjuk visszaállítani, hogy összegzünk, levonjuk a következtetéseket és meghúzzuk a helyes határokat.

Lelkünk mélyére történő alászállásra ad példát a Fehérlófia mese. Mielőtt a griffmadár hátán az alvilágból kiemelkedett, Fehérlófia megmentette azokat a fiókákat, akiknek az anyja akár az életét is elvehette volna. Nemhogy nem bántotta a griffmadár, de ő volt az az erő, aki Fehérlófiát az alvilágból a felvilágba vitte.

Mondhatnák szerencséje volt. A Vízöntő csillagkép legfényesebb csillagai a Sadalmelik („a király szerencsecsillaga”) és a Sadalsuud („a világ szerencsecsillaga”) ragyognak ekkor a Halak idején (sajnos a nappali fényben nem látszanak). De a szerencse a „király” mellé szegődik, aki saját életének az ura, és aki az elérhető legmagasabb minőséget, az égi rendet a földön képviseli. Fehérlófia már elérte ezt a minőséget. Ilyenkor a Halakban, a kevés energia miatt megjelenik az egymás elleni küzdelem, és van, aki mások rovására érvényesül. Fehérlófia az alvilágban szeretetből, ingyen kegyelemből mentette meg a fiókákat, és a jupiteri minőség – minden dolgok szeretete – vezette a cselekedetét. Csak így lehet visszatérni az alvilágból, ha a Vízöntő hullámain hozzánk érkező tiszta – szeretet – információk áramlására ráhangolódunk. A végső harcot a saját lelkünkben önmagunkkal kell megvívnunk, rendet téve, saját félelmeinket és fájdalmunkat legyőzve. Ekkor juthatunk el a mindent átfogó elfogadás átérzéséhez, ez a tisztulás vezethet el a Halakban megélhető egység élményéhez. Befelé érlelődéssel és a Fény belső keresésével kell átélni akár az egyéni életünkben a Halak időszakát, akár nemzetünk életében a Halak világkorszakot.

Itt a Vízöntő csillagkép alatt találkozunk a világ negyedik tartóoszlopával, a Fomalhaut csillaggal. A Fomalhaut a Déli Hal legfényesebb csillaga, a bőség jelképe. Ez a harmadik hal még jobban fokozza az érzékenységünket. Ő a Mennyek Kapujának az őre, annak a kapunak, amelyben lehetőségünk van az életünk során ránk rakódott félelmektől, szorongástól, szenvedéstől, lehúzó dologtól megszabadulni. A bőség állapota és az egység élménye úgy adatik meg számunkra, ha a teljességre törekedve belül is megtisztulunk és a tiszta tudásból merítünk.

A világ működését és önmagunkat megismerve mi vagyunk saját életünk urai, a megtisztított és rendbe tett erkölcsünk kivetül és alakítja a világot. Így tudunk – a Vízöntő jövőbe kiömlő vizével tovább áramolva –hatni a jövőre.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!