HalakA JUPITER, MINT BOLYGÓ ÉS ŐSELV A HALAK JEGYÉBEN

2021.02.26.

6 perc olvasási idő

 A bolygókat eleink bujdosócsillagnak, bujdosónak, vándorcsillagnak vagy prófétának nevezték. A Fényt a csillagok hordozzák és ők biztosítják a keretet, a statikus működést, míg a bolygók közvetítenek, és az Univerzum dinamikus, cselekvő működését fejezik ki. A bolygók cselekvésében egyöntetű tevékenységet, jelenlétet jelent az “otthon-lét”, az “uralom”, ami azt jelenti, hogy a bolygó által képviselt tulajdonságok egyenletesen ömlenek át az egész jegy-érvénytartamra.

A Nyilas évköri egységében már bemutattuk Jupitert, aki a Nyilason kívül még a Halak jegyében van otthon. A Jupiter így a változó jegyeket uralja, változásokat hoz és „idéz elő”, a jövőbe irányítja a tekintetünket. A Nyilas csillagkép irányából érkeznek az élet-generáló jupiteri („atyai”) energiák a Földre. A Halakban a lappangó életet jeleníti meg. A hal, aki ezernyi ikrát rak, a legszaporább élet szimbóluma is.

Képünkön a késő középkori miniatúra a Jupiter bolygó-istenséget jeleníti meg. A lábánál lévő két kis körön belül utalnak a két „otthonára”, a Nyilas- és a Halak jegy-érvénytartamra.

A Jupiter aktív, kiáradó, férfias őselv, birodalmában korlátlanul jelen van a mag.  Mind a Nyilasra, mind a Halakra az élet-kiáradás és a bőség jellemző, az élet minden egyes megnyilvánulásával kapcsolatban ő az életadó. A görög mitológiában Zeusznál (Jupiternél) minden élőlénynek a magja megtalálható, emiatt gyakran változtatja külalakját.  Zeusz hol saját férjük, hol hattyú, hol eső, hol bika képében termékenyíti meg a kiszemelt halandó vagy halhatatlan asszonyokat. Ez természetesen az élet-generálási minőségéhez tartozik, az élet minden egyes megnyilvánulásával kapcsolatban Jupiter játszik meghatározó szerepet. Jupiter a teremtő minőség, a szeretet motiválja a tevékenységét.

A Halakban a megváltás útját mutatja meg, a befelé fordulással Jupiter a mélytudat szintjére, a lélek mélységeibe viszi a szeretet fényét. Ebben a „sötét” közegben a homályosan látó ösztönvilág működik. A Halakban a jupiteri minőség a teremtés szabályozó oldalaként is megjelenik (gondoljunk a vízözön legendákra), ilyenkor kegyetlennek is tűnhet. A Halak víz elemű jegy, a víz az érzelmek, a lélek, az ösztönök eleme. Mivel a víz felveszi az őt átölelő anyag formáját, ezért az azonosulás, az átélés-megélés is hozzátartozik. Jupiternek a szétáradó értelmi-szellemi kapcsolódást kereső jellegével párosul az érzelmi-lelki átélés. Ez hozza a Halak jegyébe a mély hitet, az egyetemességet, a lelki feloldódást, az önátadást, a minden Egy élményét.

A Halakban a belső rend megalkotásával (ami lényegében a tudatosodás) az újjászületésre készülünk fel. A belső összegzés következménye a megváltódás igénye. Lelkünk mélyén az eddigi tetteink igazságtartalmával való szembenézéskor, számvetéskor, a rendrakás és az összegzés alkalmával Jupiter szólal meg az erkölcsösségre és becsületre intő hangban. Lelkiismeretünk is általa szólal meg. A bennünk lévő örök és igaz isteni értékek tudnak emelni bennünket és egy új úton elindítani.

Kettős tulajdonságú a Halak ideje. A halak szapora és nyüzsgő életén túl a „hal” szóban benne van a HaL (ige) és a HaLáL is. Az évkörön lévő mindkét kettős jegy – az Ikrek és a Halak – kapcsolatban van Jupiterrel. A jupiteri uralom alatt lévő Nyilas szellemiség testi vetülete az Ikrek. Emlékszünk, az Ikrekben egymásért élünk és csak ebben a magatartásmintában tud az élet megmaradni és magasabb szintre emelkedni. A jupiteri másik otthonban, a Halak idején a természet működésében már nagyon kevés az energia, így az élet könnyen a másik élet ellen fordul. Alacsony szinten lehet az érvényesülésnek olyan megnyilvánulása, amikor egymásból élünk, amikor érdekek mentén, az egyik ember egy másik – általában egy nálánál jobb – ember rovására érvényesül és ér el sikereket mindenféle erkölcsi gátlás nélkül. Ebben az esetben definíciószerűen a rosszabb kerül ki „győztesen” (ez a káini, illetve a romulusi viselkedésminta). Magas szinten a jupiteri minőségre való ráhangolódással tudunk másokért önként, hátsó gondolatokat mellőzve áldozatot hozni, ami az emberi megmaradás és fejlődés záloga. A Nyilasból kiindulva a Halakra ráömlő Vízöntő hullámain érkezik az önfeláldozásra indító szellemiség.

A Repülő kastély című mesében is láthatunk példát arra, hogy egy Halak-típusú küzdelemben a rosszabb fél válik győztessé és csak egy Ikrek-típusú magatartás tud magasabb minőségre emelni (Pap Gábor nyomán). A mesében az Ármányosság tündére bűvös vízzel „befecskendezte”, így kakassá változtatta tündértársát. A Kakas a Halak keleti Hold-háza, a tündérlét pedig a Halakkal szemközti Szűz analógiája. A Vízöntő-energia (bűvös víz) rossz kezekbe került. A mese hősének, Almafinak – aki még addig nem érte el a célját – a kakason való segítés válik fontossá. Az önzetlen segítségnyújtással azonban közelebb kerül önmaga célja megvalósításához is. Bűvös vízzel tudja visszaváltoztatni a tündért, de előbb egy kút 12 fejű sárkányával kell megküzdenie a vízért. (A Vízöntő mítosz című írásunkban utaltunk rá, hogy a Vízöntő-paradoxon miatt jelenleg a Vízöntő Mérleg-dekanátusában is vagyunk, ezért jelenhet meg itt a Mérleg-Sárkány. A Sárkánynak azért van 12 feje, mert az összes évköri tulajdonságnak meg kell méretnie ebben a harcban.) De nemcsak ezt az áldozatot hozza meg Almafi, hanem úgy kell segítenie – amit talán még nehezebb megtenni-, hogy a kakas-tündér ne vegye észre mikor segít, azaz itt már eljelentéktelenedik az ego, Almafi nem élheti át saját fontosságát, ugyanis az már öntetszelgés lenne. Végül ezzel a tettével lényének kiegészítőjét, a jobbik felét, a magasabb rendű tündér-lényét szabadította fel.

Aki nem hiszi, járjon utána!

 

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!