NyilasA BOLYGÓK CSELEKEDETEI A NYILAS ÉVKÖRI EGYSÉGBEN

2020.12.14.

6 perc olvasási idő

Írásainkból már kiderült, hogy az írásokhoz kapcsolódó képeket – legyenek azok a népművészettel, a képzőművészettel, a mesékkel vagy tánc mozdulataival kapcsolatosak – az asztrálmítoszi keretrendszerben értelmezzük, azaz a téridő- és a képírás szintjén. Népi műveltségünk a teljességet hagyta ránk, és ehhez azt a kozmikus keretrendszert alkalmazza, amelyben a keretet (akár az évkörben, akár a térben) az Állatöv, a cselekvéseket, a működést pedig a Hold-csomópontokkal kilencessé bővült „hét-bolygórendszer” bolygói, őselvei adják. Ha egy műalkotás a képzőművészetben, az irodalomban vagy a zenében egyetemesen akar fogalmazni, akkor a mondanivalóját, a képeit, a dramaturgiát asztrálmítoszi keretrendszerben fogalmazza meg. Ilyenek a magyar népmesék, a népművészeti alkotások, a Szent Korona, Csontváry képei, a fénytemplomok, a festett kazettás mennyezetek, a magyar néptánc, a dunántúli pásztorfaragások, vagy pl. Bartók Cantata Profanája vagy Kodály Háry Jánosa, Vörösmarty Csongor és Tündéje vagy Madáchnál Az ember tragédiája. Az évköri egységekkel már találkoztunk, most az adott jegy-érvénytartamban cselekvő bolygók viselkedésével ismerkedünk meg és azzal, hogyan és miről ismerhetjük fel őket egy-egy mesében, képzőművészeti- vagy irodalmi alkotásban.

A Nyilasban Jupiter uralomban van. Már megismertük Jupitert és a hozzá kapcsolódó tulajdonság-csomagot. A Nyilas jegy-érvénytartamban folyamatos a Jupiter élet-indító szerepe, teremtő ereje, nagylelkűsége. Ehhez túlzott engedékenység és pompaszeretet is társul. A jupiteri őselvet magas szinten működtető ember cselekedeteiben vállalja önmagát, hitét, filozófiáját. Lelkesedés, fejlett erkölcs és igazságérzet, valamint minden dolgok szeretete jelenik meg a működésében. Alacsony szinten viszont ugyanez az őselv hiúságot, “jobban tudást”, (szellemi) bigott, vallásos álbuzgalmat jelenthet, képmutatás és gőgösség jellemezheti. A körülöttünk lévő energiákat magas és alacsony szinten is működtethetjük, tőlünk függ, hogy mely rezgéseknek adunk kiemelt figyelmet mindennapjaink és életünk során.

A Nyilasban a Sárkányfarok van erőben (vele bővebben a „Kérdés lehet – Mik azok a Holdcsomópontok?” írásban találkozunk). A Sárkányfarok a felső világ tapasztalatainak és az összegyűjtött fénynek a lélek mélyére vitelét, az elmélyülést és az alámerülést segíti ebben az időszakban. Ez a minőség felelős azért is, ha egy magasabb közegből érkező, a hétköznapi fogalomrendszerünkben megmagyarázhatatlan erőtényező beavatkozásával például annak érdekében találkozunk, hogy a bennünk rejtőzködő magasabb szellemiséget ki tudjuk teljesíteni. Ez az élmény elsőre lehet akár kellemetlen, amíg rá nem jövünk, hogy mindez a fejlődésünk érdekében történik.

Ilyen beavatkozást érhetünk tetten azokon az ábrázolásokon, ahol például egy sárkány-szerű griff visszafordítja a hegyi kecske fejét, vagy a Nagyszentmiklósi aranykincs 2. számú kancsójának „Állatküzdelem” jelenetében, ahol szintén a griff teperi le – fejét visszafordítva – a szarvast. Életképi szinten mindkét esetben állatküzdelmet láthatunk, bár nem nagyon találkozhatunk griffekkel a mindennapok során. Ekkor lehet segítségül hívni az analógiákat, és így a küzdelem többletjelentésében már a megragadtatás tétje az lesz, hogy a teremtő ige működtetésének képességét (Szarvas) „felülről” jövő élmény keretében kaphassuk meg. (Erről bővebben Pap Gábor Az „Atilla-kincs” vallomása című könyvében olvashatunk, Ő a Nagyszentmiklósi aranykincs képírásos üzeneteit is vizsgálta asztrálmítoszi szempontból.)

A Nyilasban száműzetésben van a Merkúr bolygó, illetve a merkúri őselv. A Merkúr a Naprendszer legbelső és a Nap körül leggyorsabban keringő bolygója, emiatt kapcsolódik hozzá a mozgékonyság, a kíváncsiság, a kommunikáció. A Nyilasban ez a fajta nyüzsgés, fecsegés nem érvényesül, a jupiteri nyugalom és fensége kizárja azt. Itt és ekkor a lecsendesedés van a középpontban.

A Nyilasban erővesztésben van a Sárkányfej, ez a megfoghatatlan erő. A Vízi Péter Vízi Pál című mesében találkozunk a Holdcsomópont Sárkányával, amelyet Vízi Péter csak úgy tud legyőzni, hogy beleugrik a sárkány szájába, így szellemi tekintetben ér el győzelmet.

A Nyilasban ugyan száműzetésben van a Merkúr, de rejtett erőben megjelenik. A Merkúrt a Naphoz közeli helyzete miatt nagyon nehéz megfigyelni, szinte alig látható, kétszer kell ránézni, mire egyszer észrevesszük. Így a rejtett erőben létének analógiái például azok a helyzetek, ahol jelen is van, meg nem is; vagy pl. az obsitos katona, aki ott erősködik, ahol nincs is jelen.

A Nyilasban rejtett erővesztésben van a Vénusz, a szerelem istennője. A szerelemmel, utódlással összefüggő képességek a háttérbe kerülnek ebben az időszakban, a természetben nincs itt a nász ideje.

A képen egy késő-középkori miniatúrán a fenséges megjelenésű Jupitert látjuk pohárnokával, Ganümédésszel. Jupiter királyi méltóságot jelző, koronát helyettesítő zárt süveget visel. A zárt korona jelzi, hogy szakrális uralkodót látunk, aki fölött már csak isteni hatalom működhet (a nyitott koronák fölött még állhat világi hatalom képviselője). A kocsi kerekén Jupiter otthonai, a Nyilas és a Halak képjelei jelennek meg.

Korábban említettük, hogy Jupiter régi magyar neve: Magyarok csillaga és a magyarságot – szellemi értelemben – a Nyilas képviselőjeként tartják számon. Itt kell megjegyezni, hogy a magyar Szent Korona is zárt korona (a szentsége fölött nem rendelkezik még a pápa sem), a magyar király szakrális uralkodó, a Kárpát-medence pedig szakrális központ. A Szent Koronában a háromrétegű világképnek megfelelően három szint jelenik meg, a felső világhoz – jelenkori analógiával élve – az „antenna-szerepű” kereszt köt, az alsó világhoz pedig – ugyanilyen analógiával – a „földelés-szerepű” csüngők. Ha még emlékszünk az Életfa ábrázolásokra, az Életfa közepe kettős természetű. Ugyanilyen kettősséget képvisel a középső világhoz tartozó koronatest is, ami a keresztpántokkal fölfelé teremt kapcsolatot (latin nyelvű feliratok), az abronccsal pedig lefelé, a hétköznapi lét felé biztosít átmenetet (görög nyelvű feliratok). Ahogy korábban utaltunk rá, ezek a nyelvek liturgikus nyelvek, a görög a bölcsesség nyelve, a latin pedig a hatalomé, kettőjük között pedig hierarchia van, tehát nem véletlen, hogy a latin feliratok vannak felül. Dümmerth Dezső több művében is megfogalmazza, hogy Európában a (nyitott koronát viselő) királyok az „istenkegyelmiség” elvén uralkodtak, míg a magyar király az Istennel való kapcsolatnak egy magasabb szintjén, az „istenfiúsági elven” uralkodott.

 

 

 

 

 

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!