NyilasA PRECESSZIÓS CSÚSZÁS: NYILAS JEGY (IDŐ)-SKORPIÓ (TÉR)

2020.12.09.

6 perc olvasási idő

Az állatövi jegyek, illetve a nekik megfelelő, velük azonos elnevezésű csillagképek a jelenkorban, a precesszió folytán, már egy teljes egységnyivel elcsúsztak egymáshoz képest, így a hatásuk és üzenetük is változik.

A Nap november 25. és december 19. között halad el a Skorpió csillagai előtt. Ez azt jelenti, hogy a Nyilas jegy-érvénytartam idején (november 21-december 20) a Nap mögött már nem a Nyilas-, hanem a Skorpió csillagkép van, átfedésben a Kígyótartó csillagképpel.

A Nyilas időbeli jegy-érvénytartamakor a természet elcsendesedik, szürkék, ködösek, rövidek a nappalok, a korai sötétség szorongást hoz. Az adventi időszak az előkészület, a várakozás, a reménykedés ideje, amelyet régebben böjttel is megszenteltek. A Nyilasban, a befelé fordulás időszakában a Nap a fényét egyre mélyebbre viszi, jelképesen rávilágít a bennünk lévő belső erőkre.

A Nap először a Skorpió ollójával találkozik. Korábban utaltunk rá, hogy a Skorpió csillagkép régi magyar neve: Ollós. A Skorpió ollója segít elvágni azokat a minőségeket (hiedelmeket, félelmeket, negatív érzéseket), amelyek gátló erőként jelen vannak a mindennapjainkban, és amelyeket meg kell haladnunk ahhoz, hogy emelkedni tudjunk. A nehézségeinkre a válasz bennünk rejlik. A Skorpió ollója után a Skorpió szíve, az Antares fölött halad el, ami a mély, mindent megújító szeretet szimbóluma. Ez a minőség emelhet fel bennünket a Tejútra és hozhat minőségi változást az életünkben.

Miközben a Nap a Skorpió csillagképben halad, vele együtt a Kígyótartó csillagkép üzenete is aktuálissá válik. A Kígyó itt a gyógyítás-gyógyulás, a megújulás, a bölcsesség, az ösztönök és a termékenység szimbóluma. A Kígyótartó megismertet a szellem és az ösztön erejével, összefogja ezeket az ellentétesnek tűnő késztetéseket, uralja, kézben tartja és működteti őket a magasabb szintre lépés érdekében.

A Nyilashoz a törvény, a jog, az igazság, a hosszú távú tervek, a filozófia, a hit és hiedelmek tartoznak. Ilyenkor kell végiggondolni, hogy melyek a bennünket már nem szolgáló – akár személyes vagy családi, akár egyetemes – hitrendszerek, amelyek elengedésével, egy szemléletmód-váltással felszabadulhatunk. Lehet, hogy olyan sok hitrendszerünk van, hogy nem látjuk a nyilvánvalót.

A lehúzó energiáktól való megszabadulás eredménye a békesség, a nyugalom, az öröm és a szeretet érzése. Az elengedés nem ezoterikus tanítás, hanem természetes képesség, belső természetünk alkalmazása, hogy szabadabbak és boldogabbak legyünk. Bátorság és őszinteség kell ahhoz, hogy meglássuk magunkban a negativitást. Megszabadulhatunk tőle, ha elismerjük, elfogadjuk és tudomásul vesszük, hogy ez az emberi tapasztalat velejárója. Az egónk önzéseinek felismerésével és lebontásával tudunk visszatalálni a bennünk rejlő legősibb erőhöz: az isteni szeretethez, hogy a szent igazság kerüljön előtérbe.

Rengeteg energiát vesz el tőlünk, hogy elfojtjuk az érzéseket, a félelmeket és mindez akadályozza a szeretet kibontakozását. Dr. David R. Hawkins az „Elengedés – Az önátadás útja” című könyvében ismertet meg azzal, hogy hogyan érdemes a mindennapokba beiktatni az elengedés gyakorlatát. Az elengedés arról szól, hogy tudatában vagyunk pl. egy negatív érzésnek, ami lehet félelem, harag, vagy düh, és miután megértjük a forrását megengedjük, hogy az érzés legyen, anélkül, hogy ellenállnánk neki, anélkül, hogy helytelenítenénk vagy tagadnánk a létezését, és anélkül, hogy rázúdítanánk valakire. Az elengedés nem tagadás, hanem elfogadás. A negatív érzéseket nem másokra zúdítjuk rá, nem mások kárára szabadulunk meg tőlünk, mert az tönkre teszi az emberi kapcsolatainkat. A negatív gondolatokat a felgyülemlett érzések hozzák elő, ezért az érzésre kell összpontosítani, nem a gondolatokra. Félre kell tennünk az ítélkezést és az összes, az érzéshez fűződő erőfeszítést. Hagyjuk az érzést lenni, és a mögötte meghúzódó energia kieresztésére összpontosítunk. Gondoljunk a lehulló őszi falevelekre. Ilyen könnyedén, puhán, görcsök és ragaszkodás nélkül engedhetjük el mi is azokat a negatív érzéseket, amelyek nem szolgálják a fejlődésünket.

Az önátadás az, hogy mentesek vagyunk a negatív érzésektől és megtapasztaljuk a világegyetem alapvető természetét. Hadd legyen az, ami van!

Energetikai szinten mindannyian összeköttetésben állunk és a magasabb rezgések (mint a szeretet) erőteljes hatással vannak az alacsonyabb rezgésekre (mint a félelem). Önmagunk megváltoztatásával a világot változtatjuk meg: ha szeretetteljesség van bennünk, akkor gyógyulást tapasztalunk a környezetünkben. A bennünk lezajló változások legközvetlenebb tükrei a párkapcsolatok. Mindenkori érzelmi állapotunkat érzékeli a környezet és reagál rá (kísérletek igazolják, hogy nemcsak az emberekre, hanem az állatokra, a növényekre, de még a baktériumok növekedésére is hatással vannak az érzelmek).

A Fény születése felé haladva eldönthetjük, hogy milyen minőséget viszünk az új korszakba: a szeretet fényét vagy a lehúzó, negatív érzések és az önzés sötétségét.

A Nyilas jegyében az átló egy magasabb szint felé, az ég felé fordulás kifejezője. (Az állatövi jegyek közül csak a Nyilas ábrája szerveződik átlóra, innen könnyen felismerhető.) A képen az erdélyi Kraszna település református templomának mennyezetkazettáján, egy szájából virágot “kimondó” állatfej látható. Képünkön a teremtő ige megszólaltatója egy állatfej. Az állat régen „állapotot” is jelentett, a fej pedig a szellemiség képjele, így mondhatjuk, hogy a megállapodott szellemiség a Skorpió testi vonatkozásait, a szemközti Bikát (keleten Disznó, Elefánt) jelzi ormányszerű, visszakunkorodó orral. Az átlós irányú „virágbeszéd” a Teremtő Ige működésének képjele. A hit szerint  Isten a kimondott igével, azaz hanggal  teremtette a világot (a ViRáG hangalaki megfelelője a ViLáG), amit akár úgy is lehet érteni, hogy hangrezgés, hanghullámzás által a Mindenségben meglévő ősanyag atomjait alakzatokba csoportosította, kényszerítette.

Ez az időszak a megkötő negatív energiák elengedésének, az erőink kézben tartásának, az igaz szeretet megismerésének és az ebből származó új teremtéseinknek, valamint a kiemelkedésnek a lehetőségét hozza el számunkra. Éljünk vele!

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!