BeavatókA NAPÚT CSILLAGKÉPEI ÉS JELKÉPEIK-KÍGYÓTARTÓ

2020.12.03.

4 perc olvasási idő

A Nap november 8. és január 4. között kerül kapcsolatba a Kígyótartó csillagképpel.

A Kígyótartó csillagkép a Mérleg – Skorpió – Nyilas csillagképek fölött helyezkedik el mintegy átfogja őket. A Kígyótartó három “út” találkozásánál látható, érinti a Naputat, az Égi Egyenlítőt és a Tejutat.

A Kígyótartó csillagkép, a gyógyítás és beavatás szimbóluma, nem tartozik ugyan a Napút tizenkettes csillagképei közé, de Napút érintettsége, illetve a Tejútra való felemelkedés lehetősége miatt ún. beavató csillagképnek tartják. Az Égi Egyenlítő is érintkezik a csillagképpel a Tejút hasadékánál (ami jelképesen egy égi barlang), így elmondható, hogy a Kígyótartó az alsó és felső világokba avat be bennünket, és megismertet a szellem és az ösztön erejével (Paksi Zoltán nyomán)

A Kígyótartó a szkíta-görög mitológiából Aszklépioszt testesíti meg, aki a gyógyítás istene. A legnagyobb gyógyító alakja – két kezében tartván a Kígyó csillagképet – ezért került fel a csillagos égre. A Kígyó csillagkép két részből áll: a Kígyó Feje a szellemi erők, a Kígyó Farka az ösztönerők szimbóluma. A Kígyó Feje az Északi Korona (a Tudás Koronája) felé nyújtózik. A Kígyó Farka a Tejút hasadékába hatolva nemzi a felette emelkedő Sas csillagképet, amely már az újjászületett lélek jelképe. Népi műveltségünkben ez a Sas a magyarság Turul csillagmadara. A Kígyótartó összefogja az ellentétesnek tűnő – szellemi és ösztön – késztetéseket, uralja, kézben tartja és működteti őket a magasabb szintre lépés érdekében. A Napúton haladó Nap éppen ezek találkozási pontját érinti, és “világít rá” az erők kézben tartásának és tudatos működtetésének fontosságára (Paksi Zoltán nyomán).

A hagyományban Aszklépiosz botja – amelyre egy kígyó tekeredik fel – orvosi szimbólum, ezzel találkozunk a mindennapokban a mentőautókon és a gyógyszertári kelyheken. Több helyen olvashatjuk, hogy a Caduceust – azaz azt a szárnyas botot, amelyre egy fehér és egy fekete kígyó tekeredik fel, és csak Hermésznek (latinul: Merkúrnak) tulajdonítanak – összekeverik Aszklépiosz botjával, hiszen a nagy gyógyító botján csak egy kígyó szerepel és nincs rajta szárny. (Analógiásan Hermészhez/Merkúrhoz is társul ez a bot, hiszen a lelkek kísérőjének mágikus szerepe gyakran hasonlít Aszklépioszéhoz.) Hogy kinek van igaza, nem tisztünk eldönteni, ugyanakkor az biztos, hogy gyógyítani csak a teljességgel lehet (igaz ez a mesékre is!). A Caduceus varázspálca a négy elem ősi szimbóluma, ahol a bot a föld, a szárny a levegő, a két kígyó pedig a tűz és a víz elemek megjelenítője. Ha úgy tetszik, a fehér kígyó a férfiúi, a Naphoz köthető energiákat, míg a fekete kígyó a női, a Holdhoz köthető erőket jelzi, együtt a kiteljesedett erők üzenetét viszi a gyógyuló betegnek. Bármelyik elem hiányzik, megbillen a harmónia és ez nem eredményezheti a hatékony gyógyítást. Természetesen az ötödik elem jelenlétére is szükség van, az élet-generáló szeretet-energiára való ráhangolódásra, hogy megvalósuljon a teljesség. A Caduceus boton lévő szárny jelképezheti a Sas-, a kígyók pedig a Kígyó minőséget, melyek mindegyike újjászületés szimbólum is.

Jelenleg a Kígyótartó csillagképben, annak kezénél, a Tejúton van a téli napforduló, azaz a Fény születése. Itt kell megjegyeznünk, hogy a nyári napforduló – az évkörön a Fény maximuma – pedig a másik beavató csillagképben, a Nimród (Orion) csillagképben van, annak is szintén a kezénél. Ez azt jelenti, hogy jelen korszakunkban a Fény, a szeretet és az erők kézben tartása kiemelt feladatot és lehetőséget ad mindannyiunk számára (Paksi Zoltán nyomán).

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!