Kérdés lehetKÉRDÉS LEHET – MIK AZOK A HOLDCSOMÓPONTOK ?

2020.12.14.

4 perc olvasási idő

A Hold valós mozgása a Föld körül és a Föld keringése a Nap körül, azaz a Nap látszólagos útja két pályát rajzol, amelyek 5 fokos szöget zárnak be egymással. A Holdcsomópontok a Hold valódi- és a Nap látszólagos pályájának a metszéspontjai, amelyeket évezredek óta számon tartanak, mert csak ennek a virtuális pontnak a vándorútját figyelve lehet előre jelezni a Nap-, illetve Hold-fogyatkozásokat.

Ha Földünknek ugyanazon az oldalán találkozik ebben a csomópontban a Nap és a Hold, akkor Napfogyatkozást észlelünk, mert a hozzánk közelebb álló Hold eltakarja a Nap-korongot. (A Napnak és a Teliholdnak a földről látható korongja pontosan azonos méretű, ha nem így lenne, nem állhatna elő teljes Napfogyatkozás.) Ha egyikük a Föld egyik, másikuk a Föld másik oldalán kerül bele a csomópontba, és mindezt egyszerre teszik, akkor viszont Hold-fogyatkozás van. Ilyenkor a Nap fénye a Föld miatt nem éri el a Hold felszínét, így az, nem lévén saját fénye, sötétben marad.

A Holdcsomóponttal Sárkányként, mint összetett csodalényként találkozunk a mitológiákban, a mesékben és a képírásban. Rendkívülisége abban áll, hogy ő a Nap-, illetve a Holdfogyatkozás sárkánya, mert ezek a különleges égi jelenségek csak a Holdcsomópontokban jöhetnek létre. Ez a kozmikus minőség két virtuális pont, a Felszálló Holdcsomópont és a Leszálló Holdcsomópont „egybeírásával” jön létre, lásd felső képünket. Az ő működési terepe már egy magasabb létszint. A megfoghatatlan erőt szimbolizálja.

A Napút fölé (délről északra) lépő Nap-Hold találkozási pont a Felszálló Holdcsomópontot (a hagyományban Sárkányfej) jelöli ki. A felszabaduló, a fény felé törekvő és kiáradó lelki erőt, a felemelkedést, a felismerést és a tudatosodást is jelképezi. Képjele, illetve a folyamatábrája a – ruhák varrásánál használt horgas ruhakapocsra emlékeztető – felfelé domborodó „francia kapocs”, amit a bal alsó képünkön, egy permi bronz ruhadíszen láthatunk „működés közben”, azaz úgy, hogy éppen egy felfelé törekvő szellemiséget, azaz egy fejet ölel körbe.

A Napút alá (északról délre) lépő Nap-Hold találkozási pont a Leszálló Holdcsomópontot (a hagyományban Sárkányfarok) jelöli ki. A felső világ tapasztalatainak és az összegyűjtött fénynek a lélek mélyére vitelét, az elmélyülést és az alámerülést is jelképezi. Képjele és folyamatábrája a lefelé domborodó ruhakapocs, ahogy egy agancs lőporszarun láthatjuk a jobb alsó képen. A benne lévő kereszt a teljes és minden irányú kiegyensúlyozottságra utal, megidézve így a Mérleget (a kereszt a Mérleg képjele) és a Nyilasban lévő „atyai” minőséget (a Sárkányfarok a Nyilasban van erőben), amely minőségek felé való törekvés azt eredményezi, hogy minél messzebb látunk felfelé (kifelé), annál mélyebbre látunk befelé, magunkba. (Emlékszünk, a magyar nyelvben a FeNT és a BeNT egymás hangalaki megfelelői.)

A Sárkányfej-Sárkányfarok kettőst bolygótulajdonságokkal ruházták fel, így kerülnek a bolygók zárt rendjébe, kilenctagúra egészítve ki a hétbolygó-rendszert.

Népmeséink sárkányának többsége a Sárkányfej- és Sárkányfarok egyesített képjelének fogható fel, ritkábban a Mérleg keleti megfelelőjének (Sárkány), vagy a Bak hurkos farkú sárkányának. Azért nehéz a sárkányokkal küzdeni, mert a hatástalanításukhoz tudni kell, hogy éppen melyikkel állunk szemben, és a mesehősnek azt is tudnia kell, hogy a sárkánynak a feje vagy a farka van erőben, mert a szerint tud megbirkózni vele.

Az Ikrek és Nyilas csillagképeknél metszi a Tejút a Naputat. A Sárkányfej “erőnléti helye”, ahol mintegy felvillanás-szerűen érezteti az erejét és hatását, az Ikrekben van, míg a Sárkányfarok itt “erővesztésben” van. Népmeséinkben ilyenkor kell a sárkánnyal való küzdelemben a sárkány mögé kerülni, ilyenkor lehet a Sárkányfarokkal viaskodni, vagy bele kell ugrani a sárkány szájába, a gyomrába vagy a szívéhez, és így belülről győzhető le.

A Sárkányfarok “erőnléti helye” pedig a Nyilasban van. Ennek megfelelően a Sárkányfej a Nyilasban “erővesztésben” van. A sárkánnyal való küzdelemben a sárkánnyal ilyenkor szemtől-szembe kell harcolni és a sárkány fejét levágni, azaz szellemi tekintetben lehet legyőzni.

Aki nem hiszi, járjon utána!

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!