HalakA HALAK AZ ÖSSZEGZÉS, A LEZÁRÁS, A VÉG MÍTOSZA

2020.02.26.

5 perc olvasási idő

A Zodiákus tizenkettedik jele a Halak. Az utolsó téli jegy. Ahogy korábban írtuk, a Halak időszaka a befejezésről, a lezárásról és az összegzésről szól. A Halak a belső rend megalkotásának (ami lényegében tudatosodás) és az újjászületésre való felkészülésnek az ideje. A lélek virradata.

A Halak víz elemű jegy. A víz eleméhez az érzelmek és a lélek tartozik, így a Halakban a legfontosabb feladat a lélek legmélyebb bugyrainak kutatása, feltérképezése, a befelé tájékozódás és rendrakás a lélek szintjén. A Halak a tudattalan, a mélylélek szimbóluma. Emiatt is tartozik hozzá a titokkutatás. Minden, ami belül van, ami belső történés: titok. Éppen azért titok, mert az egyén számára mély és belső dolog.

Tájékozódásunkat általában térhez és időhöz szoktuk igazítani. A mélyben nem lehet tudni, hogy mit találunk, úgy mondjuk, hogy csak tapogatózunk. Ugyanakkor a (kézzel való) tapogatózás a háromléptékű emberi világban a lélekhez kapcsolódik, azaz a lélek útján lehet megpróbálni a tájékozódást, a lelki működéssel tudunk ekkor tájékozódni. Ha kifelé, a körülöttünk lévő világra figyelünk, nem tudjuk felfedezni önmagunk legmélyebb részeit. Csak csendben maradva vagyunk képesek ráhangolódni önmagunkra, hogy megismerjük és hozzáférjünk a bennünk lévő végtelen erőhöz. Itt, a mozdulatlanságban tudjuk megtapasztalni a benső lényegünket, ami hozzájárul ahhoz, hogy a határok feloldódjanak, és minden Eggyé váljon. Ez az ún. Unio Mystica élménye. A Halak analógiája így a mélylátás, az elmélyülés, az ösztönös vagy megérzésen alapuló cselekedetek, de a feloldódás és az egység élmény is.

A Halakhoz tartozik az áldozatvállalás is. Nem kell feltétlenül azonnal a legnagyobb áldozatra gondolni, áldozat az is, ha időt, energiát áldozunk valamire, amivel többé, teljesebbé válhatunk. Ha magasabbra akarunk emelkedni, akkor fel kell áldozni azt a szintet is, amin éppen tartózkodunk. Áldozat a húsvét előtti böjt is, amikor tartóztatjuk magunkat, lemondunk bizonyos dolgokról éppen a lélekben, a hitben való elmélyülés érdekében (az egyik legjobb önismereti beavató mester a böjt). De ide tartozik a szülők áldozatvállalása, attól a naptól kezdve, hogy megfogan egy új élet. Az áldozat eredménye: áldás. Káin és Ábel történetéből Ábel áldozatvállalását is megemlíthetjük. Ábel jobb volt Káinnál, áldozatával lehetőségét adta annak, hogy Káin fejlődhessen, hogy Káin ledolgozza azt a hátrányt, amivel emberségben elmaradt tőle. Később az ábeli áldozat megvalósítója lehetett a legmagasabb, a krisztusi áldozat, ahol Krisztus „még a kereszt árnyékában őt gyalázó, köpdöső, rugdosó emberekre is az Isten megbocsátását és kegyelmét kérte”, ez az ellenségért is vállalt önkéntes áldozat. A hangsúly az önkéntességen van. Egyetlen keresztútjárás sem öncélú – mindig másokért történik. Legmagasabb szinten az ellenségünkért is. Itt fontos megjegyezni, hogy a vágómarha vágóhíd felé tartó útja nem keresztútjárás, az lemészároltatás. Csak az önként vállalt áldozat számít tényleges áldozatnak. Magas spirituális szinten már a megváltás lehetőségét hordozza a Halak, így a Megváltó is Halak analógia.

Az ókorban úgy hitték, hogy az istenek Hal formát öltenek, mert a halak azok a megnyilvánulások, amelyekhez Isten kapcsolódni tud. Ilyen volt Babilonban Óannész Hal alakú isten, illetve Visnu isten első megtestesülése. Mezopotámiában a szent helyeken vagy templomok mellett elhelyezett halas-tavak a közösség közös isten-élményét szolgálták.

A csillagos égen, a Halak alatt elhelyezkedő Cet csillagkép is a mélységekben való elmerülést, elmélyülést szimbolizálja. Elvonulás, belső figyelem kell a kiemelkedéshez. Meditáció és belső jelenlét. Az emberiség a polaritások (a ”jó és a rossz”) világában él. Minden ember eredendő célja, hogy a polaritás fölé emelkedjen (régi tanítások szerint így tud kikerülni a szenvedés állapotából). Jónást három napra nyelte el a Cet, ezalatt testileg-lelkileg-szellemileg megújult, majd újjászületett a megújult ember.

A Halakkal szemben a Szűz jegye (és csillagképe) helyezkedik el. A Halak-Szűz tengely érvényesülésekor a Szűz a meghatározó minőség. A Halak ezért jelenik meg meséinkben az Aranyhal mellett Halkisasszony, Sellő, Hableány vagy Szirén képében (pl. a Halleány típusú mesékben), amelyek a Halak-Szűz tengely két állatövi stációjának összevont képjelei.

A bal felső képen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengersima református templom mennyezetének festett kazettáján, a Halak havában esedékes természeti rezdülések összesített mozgásdiagramja látható. Mint világkorszak is folyamatosan jelen van az életünkben, így “át lehet látni” az egyéni sorsból a nemzeti, illetve a világ sorsába (ezt egy későbbi írásunkban részletezzük).

A képjel “befelé húzása” a Halakban jellemző befelé tájékozódás irányát mutatja, egészen a határtalan mélységekig, akár a világ első mozdulásáig. A középpontban látható kis képjel (egy elfordított S a körben) ismerős lehet, mert hasonlít a keleti Yang-Yin szimbólumra. A különbség az, hogy ott a Yang-Yin jele egy polaritás állapotot jelenít meg. Ebben a jelben viszont a világ mozdulásának folyamat-ábráját látjuk, magát a mozdulást, a folyamatot, amelyben megjelenik az idő-tényező, a dinamizmus, így a téridőben is értelmezhető a jel. Ebből indulhat meg az élet, amikor eljön az ideje (a belőle több irányba kiinduló növények a Kos jelét rajzolják). Az élet még a BuRoKban érlelődik (ha elfordítjuk a képet, egy BáRKa jelenik meg), ez a burok most még határt szab a terjeszkedésnek, még a befelé érlelődésnek van itt az ideje.

Az alatta lévő képjel szintén a Halakat jeleníti meg Csengersimától távol, az ország egy másik pontján, az ormánsági Kórós református templomának mennyezet kazettáján. Jobbra pedig, az álló kép, Kustár Zsuzsa terve a nagykállói református templom üvegablakához. A Halak mozgásdiagramja felett a Halak ábrázolása mellett a Szűz is megjelenik.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!