OroszlánA NAPÚT CSILLAGKÉPEI ÉS JELKÉPEIK – OROSZLÁN (LEO)

2021.08.21.

4 perc olvasási idő

Az Oroszlán a legtöbb kultúrában az uralkodás, az uralás, a királyi minőség csillagképe volt.

Az Oroszlán csillagképben az Oroszlán feje magasan a Napút fölé emelkedik, emiatt analógiásan a rálátás és annak fontossága, lehetősége és feladata tartozik hozzá. Egész „testével” a Rák csillagkép és a Tejút felé, azaz a múlt és a magasabb minőségek útja felé fordul. A megújulás kulcsa a rálátás: lássunk rá a múltban megszerzett tapasztalatainkra és élményeinkre, ismerjük fel az összefüggéseket és bennük lévő tanításokat, legyünk tisztában azzal, hogy mindezt magunk teremtettük, ismerjük el a felelősségünket és mindezek tudatosításával képessé válunk a jelent és a jövőt uralni.

Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miben nem tudunk uralkodni magunkon? Mi idegesít bennünket a legjobban, milyen belső erő veheti át a hatalmat felettünk? Tudatosítani kell magunkban, hogy azok a dolgok tudnak megérinteni bennünket, amelyekkel azonos hullámhosszon vagyunk.

Az Oroszlán lábai alatt a Hydra, a Vízi kígyó csillagkép látható, amely az ösztönöket jelképezi. Az Oroszlán magas szinten uralja az ösztönerőket: a vágyak hármasát (kéj, pénz, hatalom). Ezen a szinten elsősorban a belső uralom a fontos, a felemelkedés feltétele az a belső indíttatás, hogy olyan dolgokat alkossunk, amelyekben benne van a Fény. A Hydra által jelképezett mély belső tartalmak is a Fény hatására válnak láthatóvá.

Az Oroszlán legfényesebb csillaga, a Regulus. A latin „rex”, azaz „király” kicsinyítéséből keletkezett a Regulus név. A csillagképből ez a csillag – ami jelképesen az Oroszlán szíve – érintkezik egyedül a Nap útjával, és a világ második oszlopaként szerepelt az antikvitásban. Az ember mikro-zodiákusában az Oroszlánnak a szív, a hát és a gerinc felel meg. A szívhez (a háthoz és a gerinchez) a lélek tartozik. A lélek a legfontosabb viszonyítási alapunk. A háromrétegű emberképhez a szellem, a lélek és a test tartozik. Ha a lelket kikapcsoljuk, ha a logika, az észérvek és az érdekek, vagy ha csak a testi vágyak mentén működünk, akkor sérül bennünk az emberség.  Kiteljesedésünket a lelkünkhöz, a szívünkhöz kapcsolódva tudjuk megélni. Az adja meg a helyes látásmódot számunkra, ha a szívünkön keresztül, a lélek szempontjából tekintünk önmagunkra és az életünkre. Az igazi szeretet elvárásoktól és minden feltételtől mentes, erőt ad és táplál. A csillagok a Fény üzeneteit közvetítik, az Oroszlán csillagkép fő üzenete az, hogy életünk a múltra való rálátáson, az ösztöneink uralásán, és a feltétel nélküli szereteten keresztül tud kiteljesedni.

Az Oroszlán az apai minőséget is jelképezi, az anyai minőséget (Rák) követi az égen. Az Oroszlán csillagkép felett a Kis Oroszlán csillagkép található, ami a trónörökös, az utód, a gyermek jelképe. Legfényesebb csillaga Praecipua, ami latinul azt jelenti: „különös”. Az Oroszlán feje felett látható, így elsősorban a szellemi utódlást képviseli, aki majd továbbviszi, tovább sugározza a Fényt akkor, amikor itt van az ideje. Minden szülő arra törekszik, hogy a gyermeke jobb legyen nála, és az egészséges hozzáállás a teremtéseinkkel kapcsolatban is az, hogy bármit alkotunk, az mindig magasabb szinten legyen, mint mi magunk. A minőség létrehozására való törekvés ma az emberiség legnagyobb kihívása (napjainkban a mennyiség a meghatározó). Paksi Zoltán szerint az a mesterünk, amit megalkotunk. Az alkotás során lehet tanulni, fejlődni, emelkedni. Az emel fel az igazi erőhöz, amit a csillagos égbolton a Nagy Medve csillagkép képvisel. Az oroszlán majd minden kultúrában a hatalom szimbóluma, de az északi népeknél a medve az, mert az Oroszlán csillagkép egy bizonyos szélességi kör fölött már nem látszik, de az égbolton a fölötte lévő Nagy Medve csillagkép teljességében látható.

A mesékben a királyfik az útnak indulásukkal mindig a teljességre, illetve az apa, a király szintjének meghaladására törekednek, vagy arra, hogy helyrehozzák azt, ami esetleg sérült apjuk uralkodása során. A hatalomhoz közel nagyobb kihívásokkal kell szembenézni, emiatt van az, hogy a mesékben a királyfi többszöri (általában három) próbálkozással tud annyi erkölcsi tőkét összegyűjteni, amivel meg tudja haladni az apja által képviselt szintet.

Az Oroszlán csillagkép Olümposzi védnöke Zeusz, az istenek atyja, „királya”. Zeusz (latinul: Jupiter) jeleníti meg a szeretet bölcsességét, ez az elv vezérel bennünket, amikor az Oroszlán csillagkép delel a fejünk felett. Amíg műveltségünkben az Oroszlán a világi fejedelmet, addig Jupiter a szakrális fejedelmet jelképezi. Jupiter a teremtő minőség. Zeusz az apjától, Kronosztól vette át a hatalmat. Kronosz neve szorosan kapcsolódik az időt jelentő görög „chronosz” szóhoz (vö. kronológia, kronométer stb.). Míg Kronosz a törvények alapján uralkodik és ő a tapasztalat bölcsessége, addig Zeuszt a kegyelem vezérli, ő a szeretet bölcsessége. Ez a Fény magasabbrendűségét fejezi ki az idővel szemben. Az idő felett egyedül a szeretet uralkodhat.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!