OroszlánAZ ÉVKÖR KERESZTJEI – OROSZLÁN – SZILÁRD / FIX KERESZT

2021.08.12.

5 perc olvasási idő

Három különböző, de egyaránt kereszt-alakzatban kirajzolódó – egymástól 90 fok távolságra elhelyezkedő – kapcsolatrendszert ismerünk az évkörben. Ebből a megtartást és a megmaradáshoz szükséges energia-háztartást biztosító szilárd (fix) kereszt Oroszlán jegyű végpontjával ismerkedünk meg.

A szilárd vagy fix kereszt jegyei a stabilitást és a termékenységet jelenítik meg. A fény fordulatai után az életképes új korszakokat stabilizálják, biztos alapokra helyezik, működővé és termékennyé teszik. A szilárd kereszt jegyeiben a Bika az anyagi termékenységet, míg az Oroszlán a szív általi termékenységet képviseli, azaz a belső erők kisugárzására és a szeretet kifejezésére ösztönöz. A szilárdság a biztos szeretet érzését jelenti.

Térben a szilárd kereszt csillagképei körbefogják a Tejutat, azaz vagy felkészítenek a Tejúterőkkel való találkozásra, vagy ezeknek az erőknek a mindennapokba való lehozásában segítenek. A Tejút a legmagasabb minőséget megjelenítő égi út. Az antikvitásban a világ négy oszlopát a Napúton a szilárd kereszt csillagképeinek egy-egy kiemelkedő csillaga adta, ezek közül az egyik az Oroszlán csillagképben az Oroszlán szívét jelképező Regulus. Mezopotámiában a négy királyi csillag vezérlőjeként tartották számon, Sharrunak, „a királynak” nevezték ezt a fő csillagot, innen ered a latin neve: Regulus, vagyis „Kiskirály” vagy „Királyotska”.

Jankovics Marcell említi, hogy Harkai István az ÁRGiRuS, azaz az Árgyélus nevet a latin Regulusból származtatja. Mivel a Regulus latin szó, a magyar mesék értelmezésében csak közelítő értékű lehet ez az értelmezés. A magyar szavak gerincét a mássalhangzók rendszere adja, ez alapján – a hangalaki megfelelésekkel – tovább tudjuk árnyalni a nevek, szavak jelentését. A Tündérszép Ilona és Árgyélus című mesében ÁRGYéLuS ugyan királyfi (így ha csak a Napúton tájékozódunk, valóban van kapcsolata a ReGuLuS – „Királyotska” – csillaggal), de a mesének a magyar hangalaki megfelelések segítségével történő elemzése során kimutatható, hogy Árgyélus a Napútnál „magasabbról indul”, a nevében és szerepében a Mindenség aktuális működését, de még annak születésének történését is megtaláljuk. Nevének ilyetén olvasatában benne van a „RéGi eRős”, az „öReG oLLóS”, az öRöK oLLóS”, amelyek a Skorpió csillagképre utalnak, ami mögé feltételezik a tudósok a Mindenség központját. Így indul el ÁRGYéLuS királyfi a teremtő erő letéteményeseként a mesei útján. A magyar meséket eredményesen csak magyarul lehet elemezni.

A kerekítve 26 ezer éves precessziós nagy-évben a négy sarkalatos pontból az Oroszlán világhónap az, ahol a Nap-elv töretlen, tiszta érvényesülése jelentkezik (ez a 365-366 napos kis-évben a Rák jegyéhez kapcsolódik). Ekkor a Tavaszpont az Oroszlán csillagképben vándorol 2160 évig. Precesszióban a Nap égi háza, az Oroszlán a tetőponton van az ég világos felének a csúcsán. A világ mítoszai a precesszió szimbolikájára épülnek, így ez a világhónap a világkorszakok „aranykora”.

A szilárd/fix kereszt végpontjai fontos tulajdonságcsoportokat erősítenek meg, így például a négy evangélistát is szimbolizálják. Az új időt –a kegyelem korát – elindító Jézus Krisztus fontos tanítását, az egyetemesség eszméjét és a feltétel nélküli szeretet törvényét szilárdítják meg. Szent Márk evangélistát az Oroszlán szimbolizálja.

Jézus tanításai széles körben az apostolai révén terjedtek el. Márk evangéliuma a legrégibb és a legrövidebb evangélium, Jézus példabeszédein keresztül mutatja be, hogy mindig teljes hittel kell állni a gondok elé. Könyvének első soraiban megírja, hogy Jézus Krisztus örömüzenetét (görögül euangelion, latinul evangelium) szeretné megismertetni és továbbadni. Jézus tanítása, a feltétel nélküli szeretet az életünk egyik tartóoszlopa.

A művészettörténetben, de akár a Tarot Nagy Arkánumának Az Erő lapján is találkozunk azzal a jelenettel, amikor egy férfi vagy (a Tarot kártyán) nő szétfeszíti egy oroszlán száját. Ennek a „tevékenységnek” fontos üzenete van a képírás szintjén. Életképi szinten sokan gyilkos küzdelmet vélnek mögötte, de egy küzdelem-jellegű kapcsolat nemcsak pusztítással érhet véget, annak a tétje lehet az életre hozás vagy az élet magasabb szintre emelése is.

A száj szétfeszítésének ókori előzménye az egyiptomi szájmegnyitás kultusza, ami az egyiptomi szokások szerint a halott (a múmia) túlvilági életre keltésének mágikus szertartása. Az oroszlán szájának megnyitásához Erő kell. Az Erő a Mars képviselete. A természetben a Marsnak mindkét otthonában (a Kosban és a Skorpióban) megújító jellegű szerepe van, hozzá tartozik a teljes és mindent felkavaró megújulás. Olyan sorsfordító energiát ad, amellyel évről évre újjá tud születni az élet. (Az Oroszlán és a Mars kapcsolata kettős: egyrészt a Mars az Oroszlánban rejtett erőben van, másrészt a misztikus zodiákus szerint az Oroszlánnak a Mars egyik otthona, a Skorpió a lelkisége.)

Miért kell megnyitni az Oroszlán száját? Azért, hogy „szóra bírjuk”, ne az ösztönerőt érvényesítse, hanem a Teremtő Igét mondja tovább. A szájmegnyitás a képi szinten azt jeleníti meg, hogyan lehet „kibontani az Oroszlánból a teremtő erőnek azt a válfaját, amely Igével hat, nem pedig nyers erővel” (Pap Gábor).

Márk evangélista Egyiptomban térített, a hagyomány szerint ő alapította a kopt egyházat, és ő volt Alexandria első püspöke is. Egyiptom volt a kereszténység legerősebb bástyája a IV. század végéig. Az alexandriai teológiai iskola erős gnosztikus hatás alatt volt a II. század végéig. Az apokrif evangéliumok tanúsága szerint a kereszténység első évszázadaiban a gnosztikus eszmeiség meghatározó volt. A gnosztikus tudás továbbvitelében meghatározó szerepet vitt a kopt egyház, amelynek tanításai görög és kopt nyelven maradtak fenn.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!