KosA BOLYGÓK CSELEKEDETEI A KOS ÉVKÖRI EGYSÉGBEN

2021.04.12.

5 perc olvasási idő

Népi műveltségünk a teljességet hagyta ránk, és ehhez azt a kozmikus keretrendszert alkalmazza, amelyben a keretet (akár az évkörben, akár a térben) az Állatöv, a cselekvéseket, a működést pedig a Hold-csomópontokkal kilencessé bővült „hét-bolygórendszer” bolygói, őselvei adják. Az évköri egységekkel már találkoztunk, most az adott jegy-érvénytartamban cselekvő bolygók viselkedésével ismerkedünk meg és azzal, hogyan és miről ismerhetjük fel őket egy-egy mesében, képzőművészeti- vagy irodalmi alkotásban.

A Kosban a Mars uralomban van. Korábbi írásunkban már bemutattuk a Marsot a Kos évköri egységében, ahol a természetben a heves küzdelem jelenik meg: a harcias jellegű, kitörő energiák utat követelnek maguknak. A Marsnak a legfontosabb tevékenysége: az életindítás.

A “Világszép Nádszál kisasszony” című mese gyönyörűen fogalmazza meg az életindítás misztériumát. Szántai Lajos elemzi a mesét, nála találkozunk azzal, hogy a honfoglalás-kori sírokban talált szablyák markolatán növényi indák vannak. A szablya pengéjét „él”-nek nevezzük, ami egyalakú, de kétjelentésű szó, a penge élén túl az életet is jelenti (igeként). Ha valaki ezt a szablyát megfogja, akkor egyértelmű, hogy az életet markolja a kezében. A magyar nyelvben a „nő” szavunk is kétjelentésű, egyszerre jelenti a női nem megnevezését és a növekedést. A mesében a növényben, a nádszálban rejtőzik az élet, a királylány, a nő. A nő-növény kapcsolaton belül a mozgás oda-vissza történhet. A mesében a királyfi úgy ad életet, hogy kardjával lesuhintja a nádSZáLakat. A suhintással szél kerekedik, a SZáLban a SZeL, a SZéL, a SZüL egyszerre van jelen. „Olyan szablyasuhintással vágja le, ahol bizony az életadó szél felkerekedik”, pedig addig szellő sem fújt. A Szél a Vénusz bolygónak, a Hajnalcsillagnak az egyik neve a magyar hagyományban. Majd a királyfi az ölébe helyezi a levágott nádszálakat, ahol az „öl” szintén egyalakú, de kétjelentésű szó. A Halakban Vénusz, a szerelemcsillag mozgósít, hogy a Kosban kirobbanjon a föld alól az új élet. Ugyanakkor „ha Vénusszal az újjászületésre való felkészülés misztériumát idéztük meg, akkor ebbe a ténybe azt is bele kell foglalnunk, hogy minden születéssel egy halált is útnak indítottunk a földi élettér felé” (Pap Gábor). Minden születéssel egy halál is előlegeződik, azaz minden, ami ölből jön meg fog halni. Az öl öl. Az életnek a magyar nyelvben ott van – nyelvi úton – az ellentéte is. Épp erre figyelmeztettek – de távoli törzseknél még ma is gyakorlat – a férfi beavatások (a Mars otthonában vagyunk), hiszen a férfi egy élet elindításával egyszersmind egy halált is az útjára indít. És erre a felelősségre fel kell készülni.

A Kosban a Nap erőben van. Az újjászületéshez és a feltámadáshoz szükséges energiát a Nap adja. A Nap hatalmas indulattal “hívja” a növényeket.

A Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz című mesénkben a Kutyafejű Tatárvitéz a Kos tulajdonságkört testesíti meg. Az emberi zodiákusban a fej a Koshoz tartozik. A vitéz ezeket az erőket használja, fejjel megy előre. Éppen ilyen analógia az, ahogy a szülőcsatornában az ember fejjel tör utat magának a – természetes – megszületésekor. A Keleti zodiákusban pedig a Kutya a Kos megfelelője. A csillagos égen a legfényesebb csillag – hatalmas fényerő – a Sirius a Nagy Kutya csillagképben. A természet tavaszi feltámadásakor óriási erők mozdulnak meg, az otthonában lévő Marsnak az itt erőben lévő Nap segít mozgósítani ezeket a hatalmas erőket.

A Kosban a Vénusz száműzetésben van. A harcias jellegű Kos-közegben a szerelem, a harmóniára való törekvés nehezen érvényesül, háttérbe szorul, a kiegyensúlyozott nyugalom elillan. A Halakban volt fontos szerepe Vénusznak az élet mozgósításában. A Vénusz egyik otthona a Kossal szemben lévő Mérlegben van, így ő a mérlegelést is képviseli. Itt azonban, a természet megújulásának kitörésekor nincs helye a mérlegelésnek.

A Kosban a Szaturnusz erővesztésben van. A megfogó, meg- és lekötő energiák erőtlenek, az erejét vesztett Szaturnusz nem tudja útját állni a tavaszi kibontakozásnak.

A képen egy késő-középkori miniatúrán Marsot látjuk harci felszerelésben, kezében jellemzékével, a karddal, fején hangsúlyosan Kos szarvakkal (ami azt is kiemeli, hogy az emberi zodiákusban a Koshoz a fej tartozik). A kocsi kerekén Mars otthonai: a Kos és a Skorpió képjelei jelennek meg.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!