KosKOS – KÉPÍRÁS ÉS -OLVASÁS A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETBEN

2020.04.05.

4 perc olvasási idő

Már megismertük a griffmadarat, aki Fehérlófiát felhozza az alvilágból. Megtudtuk azt is, hogy a népművészeti képi ábrázolásokon a griffmadár nem kétfejű, hanem fejének mozdulata egy folyamatábrát ír le, a madár az egyetlen fejét fordítja balra és jobbra. Ezáltal modellezi a Kos havában a tavaszi napéjegyenlőségkor a fény és a sötétség teljes kiegyenlítettségét. Ezekben a képírásban fogalmazó műveknél a griffmadár mozdulata ugyanakkor a Kos jelét is megidézi.

A felfelé, a Fény felé emelkedést a madárral lehet a legjobban kifejezni. Eleink a madarakat a lélek szárnyalásával azonosították, a madarak összekötők voltak a felső világ és a Föld között. Eredetmondánkban a Fény, az égiek küldötte a sólyom (turul) és hagyományunkban Isten madara a fecske, fénymadár, fényhozó madár, a Szentlélek erejének, az angyali üdvözletnek a hírnöke. A fecske a középkorban Krisztust is jelképezte.

A képen a Kos képjele látható a szamosháti Csengersima település református templomának mennyezet kazettáján. Azon túl, hogy nem egy kétfejű madarat látunk, hanem a természetben ilyenkor esedékes Fényt felemelő erő folyamatábráját, további tanulságokkal is szolgál a képi beszéd.

Alulról felfelé araszolva, függőleges irányban is olvasható a kép. Így egy másik folyamatot jelenít meg: az egymásra következő – Vízöntő, Halak, Kos – állatövi jegy-érvénytartamok olvashatók le a képírásról.

Alul, a madár „farktolla” a Vízöntőt (régi magyar nevén) Kantaként idézi. Ahogy korábban már írtuk, a kis-évben a Nyilasból induló, a Bakban megőrzött teremtő energia, mint az élet-lehetősége, a Vízöntő hullámain jut el a Halakon keresztül a Kosba, ahol szinte varázsütésre feltámad a természet.

Felfelé indulva középen a pikkelyes test a Halak évköri egységét szimbolizálja. A pikkelyek hullámzása a Halakon átömlő Vízöntőt is megidézi. Hogyan idézheti a Halakat, ha egyszer két szárnya van? Ha egy kicsit is tájékozottak vagyunk a halak világában, tudjuk, hogy halaknak is van szárnya, hiszen szárnynak is hívják az uszonyt (lehet nekik hasúszószárnyuk, mellúszószárnyunk, de még hónaljúszószárnyuk is!). 2019-ben az év hala az egyik legszebb hazai hal, a Vörösszárnyú keszeg lett. De máshonnan is értelmezhető a Halak szárnya. A Halakkal szemben a Szűz jegye, illetve csillagképe helyezkedik el. A Szűz csillagkép régi magyar neve: Szárnyas. Népmeséinkből azt is tudjuk, hogy a Halak-Szűz tengely érvényesülésekor mindig a Szűz, a Szárnyas a meghatározó, ezért jelenhet meg a képen is dominánsan.

Ez a középső tagozat persze a Halak világkorszakot is behozhatja az értelmezésbe. A Mindenség és az ember három alkotóelem, a szellemiség, a lelkiség és a testiség megbonthatatlan egysége. A háromrétegű, emberszabású világképben a fej a szellemiség kifejeződése, a nyak és övvonal közötti terület (a kebel) a lelkiségé, az öv alatti rész pedig a testiségé. Ahogy az állatok a Mindenség részei, így ez rájuk is érvényes. Tehát a Kosban a lelkiség közegében találjuk a Halakat. A Halak világkorszakról szóló írásunkban már utaltunk rá, hogy jelenleg a tavaszpont a visszaúszó Hal fonalán van, és a tanítások szerint ekkor tud a lélek igazán fejlődni, éppen ezért van ilyen sok (visszatérő) leszületett lélek most a Földön. A Halak kettős jel, így benne elsődleges jelentősége a kapcsolatoknak (pl. párkapcsolatnak) van. Mivel a Halak vizes jel is, és a víz eleméhez a lélek és az érzelmek tartoznak, így ez a korszak az emberi kapcsolatok lelki tartalmára hívja fel a figyelmet. Ebben a korszakban az emberek elsődleges feladata, hogy megértse, tisztázza, helyre tegye a kapcsolatait. Éppen a kapcsolatainkon keresztül kapjuk a legtöbb feladatot ahhoz, hogy fejlődjünk. Közhely ma már, hogy „a másik ember tükör”, ami azt jelenti, hogy amit belőlünk a másik ember viselkedése előhoz, amire „rezonálunk”, azzal van dolgunk, azt kell megértenünk, azt kell helyre tennünk – elsősorban magunkban. A legfontosabb kérdés, amit ilyenkor illik feltennünk magunknak: „Mire tanít ez engem”? Így válnak a kapcsolataink beavató mesterekké. Ha mindenki megérti és tudatosítja ezeket a tapasztalatokat, akkor egyre többen tudnak emberhez méltón élni.

A kép felső részén pedig, mivel szellemi értelemben a Kos havában vagyunk, a fej a Kos, a feltámadás mozgásdiagramját írja le.

Beleolvasás? Csak azt lehet beleolvasni, ami benne van. Aki nem hiszi, próbálja meg beleolvasni a tegnapi közlekedési híreket!

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!