Kérdés lehetKÉRDÉS LEHET – HÁNY ŐSELEM VAN ÉS MELYEK AZOK?

2020.01.28.

6 perc olvasási idő

A világ számos kultúrkörében találkozunk az őselemek rendszerével a filozófiai, vallási vagy mitológiai hagyományokban. A őselemek már az emberiség történelmének kezdetétől spirituális jelentőséggel bírnak.

Az elemek áthatnak minden létezőt. Mindenki hallott már a Víz, Tűz, Levegő és a Föld eleméről. Az európai kultúra ezt a négy alapelemet különbözteti meg, az alkímiában ehhez társult ötödik elemként az „éter”. A keleti kultúra öt őselemet sorol fel, pl. Kínában az ötödik elem a Fa eleme. Az ötödik elemet sokféle módon címkézik a művelődés egyetemes történetében. Nevezik ”quinta essentiának”, „éthernek”, „középnek”, de minél keletebbre megyünk, annál inkább megjelenik úgy is, mint „élőfa”. Mi most a magyar „öt elem”-rendszert ismertetjük.

Előbb néhány szó a négy elemről emlékeztetőül, címszavakban:

A Víz az érzelmek, a lélek, a vágyak, a szenvedély, az ösztönök és a titokkutatás eleme. Azonosulás. Átélés-megélés. Együttérzés, érzékenység, sebezhetőség. Engedékenység és alkalmazkodás (felveszi az őt átölelő anyag formáját). Termékenyít, tisztít, életet és információt hordoz. Iránya a LEsüllyedés.

A Tűz a lelkesedés, az emelkedés, az akaraterő, a lendület energiája, a Fény megjelenítője. Felfényesítés. A földit égivé szenteli, fénylővé változtatja. Szellemi, értelmi megértés és irányítás. Iránya a FELemelkedés.

A Levegő az életenergia. A levegőhöz az emberi kapcsolatokban rejlő értelmi, megértési, kommunikációs munka, tudatosodás tartozik. Gondolatiság, elmélet és fogalmak. Cselekvés és tudatosság. Iránya a SZÉTáradás.

A Föld eleme a megvalósulás és a test ereje. Kézzelfoghatóság. Vetés. Aratás. “Ideje a vetésnek és aratásnak.” Tapasztalat. A tapasztalatok segítenek a belső mindenség megéléséhez. Működésrendje az összekapcsolódás. Iránya az ÖSSZEtömörödés.

A magyar hagyomány tehát öt elemet ismer, az ötödik elem az Élőfa (Életfa, „quinta essentia” vagy Szer-elem). A négy elemből az életnek csak a keretét lehet kigazdálkodni, belőlük élet nem támadhat. Olyan, mint az üres csigaház. Maga az élet ennél magasabb szinten jön létre. A kvintesszencia valamely dolog legbelső mivolta, leglényegesebb tartalma, elve, kifejezése. Ez az elem (a szer eleme) teremtő és alkotó módon működik a világban. Hagyományunkban, népmeséinkben Élőfaként vagy Életfaként jelenik meg. Égi megfelelője az a minőség, amely alkalmas arra, hogy kialakuljon belőle az élet – ez a mi spirál-galaxisunk, a Tejútrendszer, melynek a Földről látható része a Tejút (legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy “ágadzik-bogadzik”, ezért a képjele az út, a folyóvíz és az élőfa). Az ötödik elem a Tejút központból érkező isteni, teremtő, élet-generáló szeretet-energia.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyügye település református templomának festett kazettás mennyezetén képjelekben, mint „meditációs objektumokban” (mert elmélyedés révén újabb és újabb felismerésekhez segítenek) jelenik meg az öt „őselem”. Az elemeket „égi társaik” segítségével láthatjuk. A víz elemét a Hold, a tűz elemét a Nap, a levegő elemét a Vénusz (Esthajnalcsillag vagy – népmeséinkben – Szél) jeleníti meg. (Az azonosítást megkönnyíti, ha ismerjük a Nap-Hold-Szél képjelét a szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengersima református templomának festett kazettás mennyezetén, gyengébbek kedvünkért az alkotó rá is írta a nevüket). A föld elemét, természetesen, a Föld jeleníti, de nem a megszokott „golyóbis” alakjában. Azok a sugarak, amelyek a levegő elemnél még szétáradtak, itt sorra egymás felé indulnak el, egymást át- meg átszövik, és ezáltal be is sűrűsödnek, össze is tömörödnek. Tanítása az, hogy ha a Földre születünk, az egymás mellett lévő, egymást keresztező kapcsolatok határozzák meg az életünket. Az ötödik elem az Élőfa vagy Életfa, a képen életmagokkal. Az átló a jelen létsíkból átvezet egy mögöttes létsíkba, ahogyan azt a Nyilasnál már megtanultuk. Így jelzi, hogy nem a mi világunkból indul és nem is efelé terel bennünket tovább. Az átlóra szerkesztettség az élet-generálás jele. És miért fa? Mert az élet kialakulásához a folyamatosan áradó energiát egy növényi minőségnek kell előbb átalakítania (levegővé), hogy azt később a fejlettebb szintű élővilág (állat, ember) is hasznosítani tudja.

Négy őselem képjeléből egy arc (fej) néz szembe velünk. A háromrétegű világképben a fej a szellemiség jelölője. Ábrázoló művészetünkben, ha ilyet látunk, nem feltétlenül azt jelenti, hogy lefejeztek valakit, hanem utalhat arra is, hogy itt még egy testet nem öltött szellemi szintű megnyilvánulással állunk szemben. Ami jelen esetben igaz is, hiszen az elemek szintjén még nincs, még nem jött el az ideje a testet öltésnek. Képírás ez a javából!

 

Az öt őselem ábrája Gyügyén (jobbról balra olvasva): Víz, Tűz, Levegő, Föld, Élőfa

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!