BakA BOLYGÓK CSELEKEDETEI A BAK ÉVKÖRI EGYSÉGBEN

2021.01.05.

4 perc olvasási idő

Népi műveltségünk a teljességet hagyta ránk, és ehhez azt a kozmikus keretrendszert alkalmazza, amelyben a keretet (akár az évkörben, akár a térben) az Állatöv, a cselekvéseket, a működést pedig a Hold-csomópontokkal kilencessé bővült „hét-bolygórendszer” bolygói, őselvei adják. Az évköri egységekkel már találkoztunk, most az adott jegy-érvénytartamban cselekvő bolygók viselkedésével ismerkedünk meg és azzal, hogyan és miről ismerhetjük fel őket egy-egy mesében, képzőművészeti- vagy irodalmi alkotásban.

A Bakban Szaturnusz uralomban van. Már megismertük a Szaturnuszt és a hozzá kapcsolódó tulajdonság-csomagot. Hozzá tartoznak a határok, a gátak, a bezárkózás. A természetben, a téli napforduló idején “szorul a hurok”, ha nem kap utánpótlást egy magasabb energiaforrásból (ez a saját galaxisunk központja) megfojtódhat az élet. Magas szinten az értékek őrzése és védelme, a komolyság, a kötelesség- és felelősségtudat tartozik hozzá, alacsony szinten akadályozó és hátráltató minőség. Népmeséinkben legtöbbször öreg és sánta koldusként találkozunk vele, aki hatalmas – tapasztalati – tudásával igazítja útba a hozzá fordulót. A kizárólag saját tapasztalással szerezhető, az idők során beérő, letisztuló bölcsességet képviseli.

Szaturnusz általában idős férfi alakjában jelenik meg, de mint a visszatartó erőt, lehet nőalakkal is ábrázolni. Kérlelhetetlen irányítóként találkozunk vele Gertrudisban (Katona József Bánk bán című drámájában), aki ráerőlteti az országra az idegen normarendszert, így a Bakban a Szaturnusz rossz, gúzsba kötő tulajdonságát képviseli. Ugyancsak női alakban tűnik fel Szaturnusz szélsőséges, sötét oldala Bornemisza Péter Magyar Elektrájában, az anyának nem méltó Clitemnestra „lebilincselő” személyében, ahol tőle sem áll messze gyermekei elpusztítása (fiától – Orestes -, és lányától – Electra – szabadulna a hatalom érdekében).

A Bakban Mars van erőben. Mars (görögül Árész) a háború, a harci zaj istene. A Bakban a heves, robbanásszerű megnyilvánulás, amikor egyetlen pillanatban zajlik le egy nagyon erősen fellobbanó, mondhatni robbanásszerű erőkifejtés, a Marshoz köthető.  A hajthatatlanságot, az akadályok legyőzését, a legsötétebb téli időszakban a túléléshez elengedhetetlen elszántságot, küzdelmet, majd a Fény emelkedését segíti. Alacsony szintű erőhatásánál jelenhet meg a kegyetlenség és a pusztítás.

A Bakban száműzetésben van a Hold.  A Hold a lelki változásokat, az érzéseket és az otthont teremtő anyaságot szimbolizálja. Itt a Bakban ezek hiányát érzékelhetjük, amikor pl. hűvös, megközelíthetetlen nőiességgel találkozunk, ami nem tud egyben tartani és otthont teremteni (lásd pl. az idézett Gertrudist vagy Clitemnestrát). Magas szinten ugyanakkor a szeszélyesség és hangulati változások hiányának eredménye a Bak megbízhatósága, nagy önuralma és fegyelmezettsége.

Pap Gábor Bánk bán elemzésében Gertrudis igazi ellenfele Melinda, Bánk bán felesége, aki „a póztalan tisztaságot” képviseli. Melinda a legnőiesebb viselkedésű nőként az erény – a fényben gazdag nyári oldal a Rák, benne a Hold – képviselete. Vele szemben a túlzóan férfias viselkedésű Gertrudis, mint „minden egyes erény-típusnak az ellentettje jelentkezik”. Melinda „önfeláldozóan anyai, illanóan nőies életvitelével pontos tükörképét (Hold-szerep!) is adja az önző, konokul magabiztos, hatalomra éhezett anti-nőnek, Gertrudisnak.”

A Bakban erővesztésben van Jupiter. Megismertük Jupitert, aki aktív, kiáradó, férfias őselv. A nagylelkűség és jóindulat hiányából fakadhat a Bakban a ridegség, a kemény önösség vagy a bosszúállás. A törvény őre nem ismeri a kegyelmet, az a Bak idején háttérbe szorul. A gyakorlat, a túlélés vizsgázik ilyenkor, nem pedig a filozófiai eszmefuttatások. Szaturnusz irányító-őrző szerepben Jupitert egyensúlyozza ki, Jupiter kiáradását visszafogva ad mértéket.

A képen egy késő-középkori miniatúrán az idős Szaturnuszt látjuk, hatalmas kaszával a kezében. (Szaturnuszt sarlóval a kézben is ábrázolják, ilyenkor a sarló a bolygó kalapjának felénk forduló karimáját is megidézi.) Szaturnusz a lezárás idejének a képviselője. A megfoghatatlan, mégis állandó élményként jelenlévő időé. Ébren figyeli a földi létre kirótt időt, és ha eljött az ideje, hazarendeli a lelket. A kocsi kerekén Szaturnusz otthonai, a Bak és a Vízöntő képjelei jelennek meg.

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!